Archiwa

„Ślimak” – zajęcia

Metoda Dobrego Startu profesor Marty Bogdanowicz (MDS) ma wiele korzeni. Założenia teoretyczne metody oraz sposoby i techniki ich realizacji mają źródło w koncepcjach wybitnych pedagogów, psychologów i lekarzy. Jan Amos Komeński, twórca nowoczesnej pedagogiki, twierdził, że najskuteczniej uczymy się poprzez zabawę, co ma odzwierciedlenie w założeniach współczesnego wychowania przedszkolnego. Metoda Dobrego Startu,  to metoda wzrokowo -słuchowo -ruchowa, w której istotną rolę grają trzy aspekty: słuchowy (piosenki – tekst i muzyka; wierszyki), wzrokowy (wzory graficzne, czyli figury geometryczne, litery i cyfry) i motoryczny (ruchy artykulacyjne, ruchy oczu i rąk oraz całego ciała w czasie odtwarzania wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki lub wierszyka).

Nasze zajęcia z Kącika Dobrego Startu „Ślimak” – nasze ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Niegraficzne i graficzne odtwarzanie wzoru 😉

 

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl