Grupa IV – Wiewiórki

Nauczycielki: mgr Jolanta Michalak, mgr Magdalena Binko

Oddziałowa przedszkola: Anna Krzan

KONSULTACJE NAUCZYCIELI:

mgr Jolanta Michalak

mgr Magdalena Binko, w każdy piątek od 11.30 do 12.30

Język angielski: poniedziałek i środa 11.00-11.30

Zabawy logopedyczne

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl