Zdjęcia z zajęć z tematyki: „Chronimy środowisko” i „Kto Ty Jesteś?”

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl