Wielka wyprawa 1-5.03.21

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień będziemy rozmawiać o otwartości na podróże i odkrywanie nowych krain. Dzieci dowiedzą się, że można podróżować na wiele sposobów, wykorzystując różne środki transportu. Dowiedzą się także, kto wynalazł samolot, co składa się na ekwipunek podróżnika i jakie jest jego przeznaczenie.

W tym tygodniu przedszkolaki poznają głoskę r. Będą szukały przedmiotów, których nazwy zaczynają się tą głoską. Będą wyróżniały sylaby we wskazanych wyrazach, dzieliły je na głoski, a chętne dzieci odnajdywały w nich litery.

Dzieci poznają liczbę 7 – będą  dokładały i odkładały przedmioty tak, żeby było ich 7, liczyły w zakresie 7 oraz porównywały liczebności zbiorów. Ustawiały przedmioty po kolei, używając podczas liczenia liczebników porządkowych.

Nauczą się „Piosenki o podróżach” i będą uczestniczyły w zabawach muzyczno-tanecznych.Stworzymy prace plastyczno-techniczne pt. „Balon” oraz będziemy malować farbami na temat dowolny.

 

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

  • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpiecznych zabawach zimowych.
  • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.
  • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.
  • Dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców itp.
  • Zachęcanie do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez korzystanie ze środków transportu publicznego.
  • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
  • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
  • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

https://www.youtube.com/watch?v=o_ECELn4O_s

piosenka do zabawy i śpiewania

Miłego tygodnia życzymy

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl