Uwaga!

BARDZO PROSIMY RODZICÓW O UREGULOWANIE OPŁATY ZA TABLO (36 ZŁ), KTÓRE DZIECI OTRZYMAJĄ NA UROCZYSTOŚCI POŻEGNANIA PRZEDSZKOLA WRAZ Z DYPLOMEM. TERMIN PŁATNOŚCI – DO KOŃCA MAJA

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl