Tematyka tygodnia: „Z kulturą za pan brat” (26 – 30.04.2021r.)

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień będziemy kształtować wartość dotyczącą szeroko rozumianej kultury. Wiemy, co to znaczy być kulturalnym. Wiemy, jak należy zachować się w miejscach publicznych takich jak kino, teatr, muzeum. Wiemy, jak należy zachować się na koncercie zarówno muzyki rozrywkowej, jak i poważnej. W codziennych sytuacjach wykorzystujemy zwroty grzecznościowe.
Utrwalamy głoskę f. Potrafimy globalnie odczytać wyraz fotel. Wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską f, wyróżnialiśmy sylaby w wyrazach oraz dzieliliśmy wyrazy na głoski (niektórzy tropili litery w wyrazach).
Dokładamy i zabieramy przedmioty do 9, liczymy w zakresie 9, porównujmy liczebność zbiorów tworząc zbiory równo-   i nierównoliczne. Potrafimy zapłacić za pomocą liczmanów za bilety w teatrze. Potrafimy odszukać swoje miejsce na widowni – znajdujemy rząd i fotel (odczytujemy informacje z biletu).
Nasze zmysły pobudza piosenka „Grzeczne słówka”, której bardzo szybko się nauczyliśmy, akcentując metrum. Rozpoznajemy brzmienie instrumentów w orkiestrze. Rytmizujemy utwór muzyki poważnej „Nad pięknym modrym Dunajem” za pomocą instrumentów wykonanych samodzielnie z materiałów wtórnych. Potrafimy tańczyć taniec „Karakowiak”. Znamy piosenkę „Ochroń Ziemię”
Wykonujemy prace plastyczno-techniczne tj. kukiełki do zabawy w teatr oraz instrumenty perkusyjne z kubeczków i butelek plastykowych.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:
Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o kulturalnym zachowaniu się w miejscach publicznych i wobec siebie.
Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) oraz wyklaskiwanie rytmu.
Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., dodawanie i odejmowanie w trakcie różnych czynności i zabaw.
Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

Wiersz do nauki „Mali strażnicy przyrody”  J. Kasperkowiak

Dziś „ekologia” modne słowo,
Przyrodę wszyscy chcą mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
trzeba takiemu uwagę zwrócić.
Nie można przecież bezkarnie śmiecić!
To wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew,
bo piękny z nich płynie ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróży,
gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Choć ekolodzy jeszcze z nas mail,
uczyć będziemy tego wandali.
Matka Natura nas wynagrodzi,
jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.

 

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl