Tematyka tygodnia „Polska moja ojczyzna” 26 IV – 30 IV 2021r.

Tematyka tygodnia „Polska moja ojczyzna” 26 IV – 30 IV 2021r.

Co to jest Polska?”

Rozmowa na podstawie treści wiersza Czesława Janczarskiego.

Co to jest Polska? – spytał Jaś w przedszkolu.

Polska – to wieś i las i zboże w polu,

i szosa, która pędzi do miasta autobus,

i samolot, co leci wysoko nad tobą.

Polska – to miasto, strumień i rzeka,

i komin fabryczny, co dymi z daleka,

a nawet obłoki, gdy nad nami mkną.

Polska to jest także twój rodzinny dom.

A przedszkole? Tak – i przedszkole,

i róża w ogrodzie, i książka na stole.

Dzieci odpowiadają na pytania: Jakie pytanie zadał Jaś w w przedszkolu?; Co to jest Polska według autora wiersza?; Co to jest Polska według Was?; Co według was oznacza słowo Ojczyzna?

Barwy ojczyste” Nauka na pamięć wiersza Czesława Janczarskiego.

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość, biel – serce czyste.

Piękne są nasze barwy ojczyste.

Hymn Polski Osłuchanie

  1. Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

  1. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

  1. Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

  1. Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany

– Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl