Tematyka tygodnia: „Ja i moi bliscy” /24-28.05.2021/

Szanowni Rodzice!
Przez ten tydzień nadal będziemy kształtować wartość dotyczącą wyrażania miłości do członków swojej rodziny. Szczególna uwagę zwrócimy na relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami. Wiemy, że każdy w rodzinie ma nie tylko prawa, lecz również obowiązki. Znamy swoją bliższą i dalszą rodzinę. Umiemy umieścić jej członków w drzewie genealogicznym.
Potrafimy globalnie odczytać wyrazy: mama, tata, Kasia. Będziemy wyszukiwać przedmioty, których nazwy zaczynają się wskazaną głoską, wyróżniać sylaby w wyrazach oraz dzielić wyrazy na głoski (niektórzy tropili litery w wyrazach).
Będziemy dokładać i odkładać przedmioty do 10, liczyć w zakresie 10, porównywać liczebność zbiorów. Zabawimy się w sklep, używając „zabawkowych” monet i banknotów.
Nasze zmysły pobudzi piosenka „Tańczy mama, tańczy tata”, przy której będziemy bawić się przez cały tydzień. Nauczymy się tańczyć walczyka.
Wykonamy prace plastyczno-techniczne – „Moja rodzina”, „Rodzinna girlanda”.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:
Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o rodzinie.
Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) oraz wyklaskiwanie rytmu.
Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., dodawanie i odejmowanie w trakcie różnych czynności i zabaw.
Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu wolnego.
Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl