Tematyka tygodnia 31.V – 4. VI 2021r. „Święto dzieci”

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

DLA DZIECI – CZERWIEC
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej;
uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz
stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w
najbliższym otoczeniu.
Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania
i pisania.
Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych
i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.
Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego
i niewerbalnego.
Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem,
klasyfikowaniem, przeliczaniem.
Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń
przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.
Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym
powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.
Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa
w sytuacji zagrożenia.
Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku
dobrego przygotowania do pisania i czytania.
Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.
Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do
wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry,
płeć, itp.

Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci…
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzymy Wam Kochane „Wiewiórki”
moc uśmiechu i radości szczęścia, zdrowia, pomyślności!!!!

Tematyka tygodnia 31.V – 4. VI 2021r. „ Święto dzieci”

„ Jestem duży! „
Nauka wiersza na pamięć,
N. recytuje wiersz, ilustrując go ruchami.

Jestem duży! Wyciąga ręce nad głowę.
Byłem mały. Trzyma dłonie nad podłogą.
Wróżki mnie zaczarowały! Wykonuje ruch czarowania.

Jakie wróżki?
Dobre wróżki!

I urosły moje nóżki, Pokazuje nogi.
i urosły moje ręce, Pokazuje ręce.

włosów też mam chyba więcej. Dotyka rękami włosów.
Patrzcie, jak urosłem cały, Pokazuje swoją postać od głowy do stóp.

chociaż byłem taki mały.

MIX – DZIEŃ DZIECKA Z BRZDĄCAMI – ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE

A RAM SAM SAM
TEKST:

A ram sam sam, a ram sam sam
guli guli guli guli ram sam sam
A ram sam sam, a ram sam sam
a guli guli guli guli ram sam sam
arafi arafi guli guli guli guli am sam sam
arafi arafi guli guli guli guli ram sam sam

OPIS ZABAWY:

a ram sam sam – Siedzimy w pozycji klęczącej i uderzamy na zmianę
do rytmu w kolana partnera po lewej stronie następnie znów swoje,

partnera po prawej stronie, znów swoje i po prawej.
"czyli lewo, swoje, prawo i znów lewo, swoje, prawo itd."

a guli guli – wyciągamy przed siebie ręce i
naśladujemy tzw. "wkręcanie żarówek"
arafi arafi – robimy pokłon ku ziemi.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl