Czego się uczymy…

Temat tygodnia: „KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL”
(19-23.04.2021r.)

– słuchanie wiersza aut. J.Huszcza „Skarga książki”, rozmowa inspirowana treścią wiersza
– stworzenie kącika czytelniczego w sali, ustalenie zasad korzystania z książek
– oglądanie książek, porównywanie, z czego składa się książka, kim jest autor i ilustrator
– oglądanie ilustracji przedstawiających bibliotekę i księgarnię – porównywanie obu miejsc, wskazywanie różnic i podobieństw, poznanie zasad zachowania w poszczególnych miejscach
– zabawy matematyczne: klasyfikowanie książek według podanych cech, zabawa tematyczna „W księgarni” z elementem przeliczania
– słuchanie piosenki „Kolorowe książki”, wspólne śpiewanie
– ćwiczenie grafomotoryczne „Książka”

– „moja zakładka” – wykonanie pracy plastycznej – zakładki do książki według instrukcji
– Dzień Ziemi (czwartek 22 kwiecień) – wewnątrzgrupowe obchody, zajęcia tematyczne

 

„Skarga książki”
aut. Jan Huszcz

Jestem książką z dużej szafy,
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
więc mnie ciągle ktoś pożycza,
lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bielusieńki,
ślady na nim Florka ręki.
Pozaginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.
Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie!
Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce.
Anka, Władka siostra mała,
ta mi kartki dwie wyrwała.
Cóż mi z tego, żem ciekawa,
dłużej żyć tak nie potrafię.
Nie będziecie mnie szanować,
to się na klucz zamknę w szafie!

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl