„Technikoludek” i nasz świat technologii

Drodzy Rodzice! „Technikoludek” to, ogólnopolski projekt edukacyjny dla przedszkoli będący odpowiedzią na realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2020/21, którym jest „wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”. Oczywiście głównym celem  projektu jest wprowadzenie dziecka w świat technologii, bezpieczny świat i zawsze pod kierunkiem osoby dorosłej!

My świetnie bawiliśmy się aplikacją „Quiver”, która jest dużą pomocą w ćwiczeniu motoryki małej, sprawności naszych dłoni i placów. Dzieci z przyjemnością i wielką satysfakcją pięknie kolorowały wydrukowane obrazki 😉 Korzystaliśmy również z aplikacji „PlantNet”, która w szybki sposób zindentyfikowała nasze „grupowe” rośliny. Nieobcy jest dla nas komputer i myszka, dzięki której szybko potrafimy ułożyć jesienne memory 😉

 

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl