Świąteczne przygotowania 14-24.12.2020

 

Szanowni Rodzice!

Tydzień, który właśnie mija, poświęciliśmy tematyce przygotowań świątecznych, nie tylko w zakresie porządków domowych, lecz także jako okazji do budowania współpracy między członkami rodziny czy grupy przedszkolnej.

Zaczęliśmy, jak nakazuje tradycja świąteczna, od pierwszej gwiazdki – mówiliśmy o własnych marzeniach, potrzebach. Nie zapomnieliśmy o zwyczaju składania sobie życzeń – przygotowaliśmy świąteczne kartki. Nie omieszkaliśmy wspomnieć, że dzisiaj coraz częściej przekazujemy je drogą elektroniczną poprzez portale społecznościowe czy e-maile.

Następnie zajęliśmy się przygotowaniami prezentów. Słuchaliśmy siebie uważnie. Wykonaliśmy pudełko na najpiękniejsze prezenty.

Kolejnym zadaniem, którego realizacja wymagała od nas umiejętności współpracy, było przygotowanie świątecznej dekoracji. Poznawaliśmy także zwyczaje i tradycje świąteczne w innych krajach.

Nauczyliśmy się, że trudno byłoby stworzyć świąteczną atmosferę bez pięknych polskich kolęd i pastorałek oraz zwyczaju rodzinnego kolędowania.

Potrafimy już odczytać globalnie wyraz prezenty. Rozpoznawaliśmy różne głoski poprzez ćwiczenia słuchowe. Utrwalaliśmy liczby od 1 do 5, mierzyliśmy długości różnymi miarkami.

Śpiewaliśmy piosenkę „Nie miały aniołki”, akcentowaliśmy metrum poprzez liczenie muzyki „na raz”.

W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować tematykę świąteczną, poznawać inne tradycje i zwyczaje.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

  • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o przygotowaniach całej rodziny do świąt. Proponujemy, by wszyscy członkowie rodziny się w nie włączyli i współpracowali ze sobą, nauczyli się kilku ulubionych kolęd.

  • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – mama, las, tata, igła, Polska, godło, flaga, ekran, ul, kot, wagony, prezenty w różnych tekstach – gazetach, książkach itp.; podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i, d, e, u, k, y, tworzenie liczby mnogiej rzeczowników poprzez dodanie głoski y.

  • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., ustawianie obiektów po kolei i numerowanie ich, mierzenie długości krokami, stopami, palcami itp. oraz miarkami, utrwalanie liczebników 1, 2, 3, 4, 5 np. w trakcie zabaw, pobytu na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

  • Doliczanie i odliczanie przedmiotów, zabawek, podawanie wyniku dodawania i odejmowania.

  • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

  • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek oraz kolęd i recytowanie rymowanek, zabawy w akcentowanie metrum melodii (liczenie na„ raz”).

  • Szukanie możliwości rozwijania zainteresowań dzieci, talentów poprzez udział w różnych zajęciach, oglądanie albumów, zdjęć, książek o wybranej tematyce przyrodniczej, dzieł sztuki, słuchanie muzyki, wyjście do filharmonii, teatru, kina, wspólne spędzanie czasu na hali sportowej, korzystanie z Internetu jako źródła pomysłów na kreatywne zabawy z dzieckiem itp.

  • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

Bawimy się przy piosence

https://www.youtube.com/watch?v=0UVUW11FENs

Śpiewamy piosenkę świąteczną

https://www.youtube.com/watch?v=Z2xHBK3w3Ts

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl