Sport to zdrowie 1-5.02.2021

Szanowni Rodzice!

Przez cały  tydzień kształtować będziemy wartość dotyczącą sprawności fizycznej. Wiemy, że jest ona niezbędna dla zachowania zdrowia każdego człowieka. Sprawność fizyczna przyczynia się również do naszego dobrego samopoczucia. Dzieci zachęcają wszystkich do zabaw ruchowych, szczególnie tych związanych z zimową porą.

Dzieci wiedzą, gdzie można bezpiecznie bawić się na śniegu i lodzie. Przedszkolaki zbadają śnieg i spróbują określić, czy można z niego ulepić bałwana, czy jednak jest zbyt sypki.

W tym tygodniu poznamy nową głoskę – n.  globalnie odczytamy wyraz nos. Wyszukamy przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską n, wyróżnimy sylaby w wyrazach oraz podzielimy  wyraz na głoski .

Dobierzemy przedmioty według kształtu, policzymy w zakresie 5, porównamy liczebność zbiorów.

Nasze zmysły pobudzi piosenka „Zimowa poleczka”.  Nauczymy się także tańczyć krok podstawowy polki.

Sami zrobimy prace plastyczno-techniczne o tematyce zimowej.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

  • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpiecznych zabawach zimowych.

  • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.

  • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców.

  • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

  • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

  • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy na śniegu.https://www.youtube.com/watch?v=thOD3GGfkxI

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl