Siły przyrody 15-19.02.21

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień rozmawiać będziemy o szacunku wobec sił przyrody i o tym, że życie w zgodzie z naturą jest korzystne dla człowieka. Dużo miejsca poświęcimy dwóm żywiołom: ziemi i wodzie. Dzieci poznają skarby Ziemi i ich wielką moc. Dowiedzą się, że bez wody nie byłoby życia. Zbadamy stany skupienia wody, dzięki czemu dzieci nauczą się je nazywć.

Będziemy wyszukiwać przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską wskazaną przez nauczyciela. Wyróżniać sylaby w podanych wyrazach i dzielić je na głoski, a chętne dzieci odszukiwać w nich litery. Dobierać przedmioty według kształtu i koloru. Liczyć w zakresie 6 i porównywać liczebności zbiorów.

Dzieci nauczą się piosenki „Woda”, wspólnie będą bawić się muzyką w oparciu o utwór „Taniec łyżwiarzy”.

Przedszkolaki stworzą prace plastyczno-techniczne pt. „Wiatraczek” i „Akwarium” oraz plakaty pro-ekologiczne.

 

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

  • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpiecznych zabawach zimowych.
  • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.
  • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.
  • Dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców itp.
  • Zachęcanie do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez oszczędzanie wody, segregację śmieci, oszczędzanie energii.
  • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
  • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
  • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu i na śniegu.

We wtorek DZIEŃ KOTA. Prosimy,  żeby chętne dzieci przebrały się lub/i umalowały jak ulubione koty.

 

 

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl