Grupa III – Wiewiórki

Nauczycielki: mgr Ewa Serej, mgr Magdalena Binko

Oddziałowa przedszkola: Danuta Kurowska

Pomoc nauczyciela: Agnieszka Kulik

KONSULTACJE NAUCZYCIELI:

mgr Ewa Serej – pierwsza środa miesiąca od godz. 16.00

Zabawy logopedyczne: w każdy piątek od 13.00 do 13.30

Język angielski: poniedziałek i środa w ramach zajęć

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl