Wiewiórki

Nauczycielki: mgr Ewa Serej

Oddziałowa przedszkola: Danuta Zaik

KONSULTACJE NAUCZYCIELI:

mgr Ewa Serej – pierwszy wtorek miesiąca godz. 16.00

Język angielski, w każdy poniedziałek i czwartek od 10.30 – 11.00

Zabawy logopedyczne: poniedziałek od 14.00 do 14.30

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl