Archiwa

„Pszczoła” – nasze działania projektowe ;-)

Celem projektu „Pszczoła” było zapoznanie dzieci z życiem pszczół, ich cyklem rozwojowym, zwyczajami, , miejscem zamieszkania, szczególną rolą, jaką pełnią w przyrodzie oraz w życiu człowieka.
Cele szczegółowe:
– kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi materiałami, przyborami i narzędziami
w działaniach plastyczno-konstrukcyjnych;
– wzbogacanie wiedzy na temat owadów – PSZCZÓŁ;
– zapoznanie ze środowiskiem życia pszczół i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie;
– kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji;
– doskonalenie umiejętności formułowania pytań;
– wzbogacanie słownika dzieci słownictwem związanym z tematem projektu;
– rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i kreatywności;
– kształtowanie umiejętności pracy w grupach;
– dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej;
– nabywanie umiejętności wnioskowania oraz kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl