Archiwa

Projekt edukacyjno-wychowawczy „Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia” . Zuchy zrobiły 22 kartki dla osób bezdomnych i samotnych ♥

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl