Nasze podróże 8-12.03.21

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień będziemy rozmawiać o otwartości na podróże i odkrywaniu nowych krain. Dzieci dowiedzą się, że można podróżować w różne regiony świata. Poznamy globus – dowiemy się, że przedstawia on kulę ziemską. porozmawiamy na temat mieszkańców ciepłych krajów i Dalekiej Północy – ich zwyczajach oraz zwierzętach zamieszkujących te regiony.

W tym tygodniu dzieci poznają głoskę g. Poszukamy przedmiotów, których nazwy zaczynają się tą głoską. Wyróżnimy sylaby w wybranych wyrazach, podzielimy je na głoski, a chętne dzieci odszukają w nich litery. Będziemy dokładać i odkładać przedmioty tak, aby było ich 7, liczyć w zakresie 7, porównywać liczebności zbiorów. Ustawiać przedmioty po kolei, używając podczas liczenia liczebników porządkowych.

Wspólnie będziemy słuchać „Piosenki o podróżach” i bawić się przy niej. Przedszkolaki stworzą pracę plastyczno-techniczne pt. „Balon”. Nauczą się przewidywać pogodę z wykorzystaniem szyszek oraz budować prosty kompas.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

  • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpiecznych zabawach.

  • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.

  • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.

  • Dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem rzeczy codziennego użytku.

  • Zachęcanie do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez korzystanie ze środków transportu publicznego.

  • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

  • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek

  • Aktywny wypoczynek – spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl