Młodsi i starsi 25- 29.01.2021

Szanowni Rodzice!

W tym tygodniu będziemy kształtować  wartość dotyczącą poczucia szacunku wobec ludzi starszych, uczyć się właściwych zachowań w stosunku do nich.

Dzieci poszukają  odpowiedzi na pytania: Dlaczego babcia i dziadek są ważnymi osobami w życiu dziecka?; Kim są dla was babcia i dziadek?; Gdzie jest ich miejsce w drzewie genealogicznym?;  Skąd wiemy, że dziadkowie też byli małymi dziećmi?;  W co można bawić się z babcią i dziadkiem?; Co robicie najczęściej, będąc z babcią lub dziadkiem?; Jaka jest wasza ulubiona zabawa, w którą się bawicie z babcią lub dziadkiem?; Dlaczego szacunek dla osób starszych, w tym dla babci i dziadka, jest taki ważny?

W tym tygodniu poznamy nową głoskę –b. Potrafimy globalnie odczytać wyraz but. Wyszukamy przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską b, wyróżnimy  sylaby w wyrazach oraz podzielimy wyraz na głoski .

Dobierzemy przedmioty według kształtu, koloru, wielkości, liczyliśmy w zakresie 5, porównamy liczebność zbiorów.

Nauczymy się również piosenek  „Cza-cza dla babci” i „Piosenka dla dziadka, który się nie śpieszy”.

Sami stworzymy portrety naszych dziadków.

 

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

  • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o babciach i dziadkach.
  • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.
  • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców.
  • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
  • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
  • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy na śniegu.

Zapraszamy do wspólnego śpiewania piosenki ” Dla Babci i Dziadka”

https://www.youtube.com/watch?v=0EEjVJPUSAk

 

 

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl