Jesienna przyroda

Tematyka tygodnia: O tym jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy.

Poznajemy literkę L,l

Utrwalamy znane piosenki

Wycinamy z kolorowego papieru po linii

Tworzymy z pasków papieru

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl