Cztery żywioły 22-26.02.21

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień będziemy rozmawiać o szacunku wobec sił przyrody i o tym, że życie w zgodzie z naturą jest korzystne dla człowieka. Dużo miejsca poświęcimy dwóm żywiołom: powietrzu i ogniowi. Dzieci dowiedzą się, że bez powietrza, a w szczególności tlenu, nie byłoby życia, i że ogień jest bardzo groźny, ale też potrzebny i użyteczny. Poznają numer alarmowy: 112, którego należy użyć także wtedy, gdy zauważy się skutek działania żywiołu: pożar, powódź, trąbę powietrzną, osunięcie ziemi itp.

Dzieci zbadają właściwości powietrza.Poszukają odpowiedzi na pytania: Czy powietrze widać? Czy powietrze ma zapach? Czy powietrze można złapać? Czy powietrza można dotknąć?Będą  wyszukiwały przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską wskazaną przez nauczyciela. Będą wyróżniały sylaby w podanych wyrazach i dzieliły je na głoski, a chętne dzieci odszukiwały w nich litery.

Dzieci będą dobierały przedmioty według kształtu i koloru. Liczyły w zakresie sześciu i porównywały liczebności zbiorów. Będą klasyfikowały przedmioty według 2–3 cech. Nauczą się szacować wagę różnych przedmiotów – określać, czy coś jest lekkie czy ciężkie.

Wspólnie utrwalimy znajomość piosenki pt. „Woda” oraz pobawimy się muzyką w oparciu o utwór Vittorio Monti „Czardasz”. Stworzymy prace plastyczno-techniczne pt. „Ognisko” i „Powietrzem malowane”.

 

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

  • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpiecznych zabawach zimowych.
  • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.
  • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.
  • Dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców itp.
  • Zachęcanie do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez: oszczędzanie wody, segregację śmieci, oszczędzanie energii.
  • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
  • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek
  • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu i na śniegu.

 

 

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl