CZEGO SIĘ UCZYMY…

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

Poznanie pracy policjanta – atrybuty zawodów.

Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.

Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Temat kompleksowy: JA I ŚRODOWISKO

( 14 – 18 09. 2020r.)

Koledzy” – słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego.

Tak się nudziłem, gdy byłem sam.

A teraz kilku, kolegów mam.

Co dzień od rana, czekam tej chwili,

gdy będą ze mną, koledzy mili.

Wspólna zabawa, zawsze się uda.

Już teraz nie wiem, co to jest nuda.

Dobrze nam razem, czy słońce, czy deszcz.

Czy i Ty z nami, bawić się chcesz?

Dwóm tańczyć się zachciało” – układ ruchowy w parach.

Dzieci stoją w parach w kole. Wykonują ruchy według instrukcji N.

Dwóm tańczyć się zachciało, zachciało, zachciało, ( Dzieci tańczą w parach);

lecz im się nie udało, fari, fari, faro.

Kłócili się ze sobą, ze sobą, ze sobą, (Dzieci łączą ręce i wykonują ruch wyciągania prześcieradła).

ja nie chcę tańczyć z tobą, fari, fari, faro. (Dzieci puszczają ręce, splatają je na plecach)

Poszukam więc innego, innego, innego, (Dzieci maszerują z rękoma splecionym na plecach).

do tańca zgrabniejszego, fari, fari, faro. (Szukają dla siebie innego partnera)

Przypominam 15 września wtorek w przedszkolu obchodzić będziemy „ Dzień Kropki”. W tym dniu mile widziany strój w kropki lub element ubioru związany z „ kropką”

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl