Czego się uczymy…

Temat tygodnia: DOMOWI ULUBIEŃCY (04-07.05.2021r.)

Słuchanie opowiadania „Pimpuś” A.Świerczyńskiej , rozmowa na temat jego treści
– Słuchanie wiersza „Kotek” J.Tuwima, analiza treści wiersza na podstawie pytań nauczyciela
– Domowi ulubieńcy – oglądanie obrazków przedstawiających zwierzęta domowe, rozpoznawanie zwierząt, wskazywanie ich domów na obrazkach
– „Kotek Puszek” – słuchanie piosenki, ilustrowanie jej treści uchem. Nauka słów piosenki 
– „Jamniczek” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem pociętej na kawałki włóczki
– „Pieski i ich domy” – utrwalenie znajomości kształtów (koło, kwadrat, trójkąt) , układanie z papierowych figur budy dla pieska
– „Gdzie jest kotek” – utrwalenie pojęć za, na, przed, obok, nad
– 
„Co robią zwierzęta” – ćwiczenie narządów mowy 

„KOTEK PUSZEK”

1. Kotek Puszek z czarną łatką
dziś w przedszkolu był z Agatką.
A z kieszeni u fartuszka
wyglądały małe uszka.

2. Nagle ruszył się fartuszek,
na podłogę skoczył Puszek.
Teraz kotku będziesz z nami,
my już ciebie nie oddamy.

 

„KOTEK” – aut. J.Tuwim

Miauczy kotek: miau!
– Coś ty, kotku, miał?
– Miałem ja miseczkę mleczka
Teraz pusta jest miseczka,
A jeszcze bym chciał. 

Wzdy­cha ko­tek: o!
– Co ci, kot­ku, co?
– Śniła mi się wiel­ka rze­ka,
Wiel­ka rze­ka peł­na mle­ka
Aż po samo dno.

Pi­snął ko­tek: pii…
– Pij, ko­tecz­ku, pij!
Sku­lił ogon, zmru­żył śli­pie,
Śpi – i we śnie mlecz­ko chli­pie,
Bo znów mu się śni.

 

 

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl