Czego się uczymy…

Temat tygodnia: „JUŻ WIOSNA” (22-26.03.2021r.)

Czego się uczymy…

  • Słuchanie wiersza „Już” L.Łącz, nauka wiersza na pamięć

  • Słuchanie opowiadania „Jak Samson czekał na wiosnę”, rozmowa na podstawie jego treści

  • „Zakładamy zielony ogródek” – założenie przedszkolnego ogródka, dbanie o roślinki

  • Wiosenne porządki – rozmowa na podstawie ilustracji nt. wiosennych porządków w ogrodzie. Nazywanie i wskazywanie narzędzi ogrodniczych oraz ich zastosowania

  • Jak uprawiać i pielęgnować roślinki

  • Słuchanie piosenki „Przyszła do Nas wiosna”, ilustrowanie treści ruchem

  • „Odgłosy wiosny” – słuchanie nagrania z odgłosami wiosny

  • „Portret pani wiosny” – wykonanie pracy plastycznej

  • Zabawy matematyczne: tworzenie zbiorów kwiatów według jednej cechy, porównywanie liczebności zbiorów , przeliczanie kwiatów w zbiorach.

  • „Dzień nowych technologii w edukacji” – akcja MEN (22 marzec)

„Już” aut. L.Łącz

Spadła deszczu kropla,
plum…
Zawiał ciepły wietrzyk,
szum…
Coś pachnie w powietrzu-
kwiat.
Zmienia się wokoło
świat.
A co tak śpiewa?
Ptak.
Czyżby przyszła wiosna?
Tak!

„Przyszła do Nas wiosna”

1.Przyszła do nas wiosna
piękna i radosna:
tupu, tupu, tup, tup, tup!
przyszła do nas wiosna
-tupu, tupu, tupu, tupu,
tup, tup, tup!

2.Słonkiem jasno świeci,
śmieje się do dzieci:
ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!
śmieje się do dzieci
-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha
-ha-ha-ha!

3. Czasem, gdy się gniewa,
burzą huczy z nieba:
bum, bum, bum, bum,
bum, bum, bum
burzą huczy z nieba –
bum, bum, bum, bum bum, bum, bum, bum,
bum, bum, bum!

4.Innym razem jeszcze
kapie cicho deszczem:
kapu, kapu, kap, kap, kap!
-kapie cicho deszczem –
kapu, kapu, kapu, kapu,
kap, kap, kap!

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl