Czego się uczymy

Temat Tygodnia: Wielka wyprawa

Drodzy Rodzice!

Mamy przed sobą kolejny tydzień nauki i zabawy w przedszkolu. W najbliższych dniach przedszkolaki poznają pojazdy, którymi można wyruszyć w bliższą lub dalszą podróż. Dzieci zapoznają się nie tylko z ich cechami charakterystycznymi, ale i pogrupują je na powietrzne, lądowe i wodne środki transportu. Będziemy układać pojazdy z figur geometrycznych, rozwiązywać zagadki słowne i obrazkowe, określać pierwsze głoski w ich nazwach, określać liczbę sylab.

W lepszym zrozumieniu tematu pomocna będzie również literatura. Przedszkolaki wysłuchają wiersza pt. „Samochód” J. Kulmowej, na temat treści którego odbędzie się wspólna rozmowa i zabawa matematyczna, pozwalająca na doskonalenie umiejętności przeliczania i określania czego jest więcej, czego mniej i o ile więcej lub mniej.

W poniedziałek dzieci poznają nową wartość – „oszczędność”. Wprowadzeniem będzie tu wiersz U. Kamińskiej pt. „Oszczędzanie”, na podstawie którego przedszkolaki dowiedzą się, że spełnienie niektórych marzeń i pragnień wymaga cierpliwości i oszczędzania. W tym dniu dzieci będą miały okazję przyjrzeć się monetom i banknotom, odkalkować je, pomanipulować. Dowiedzą się również, co to jest awers i rewers.

W „Kąciku Dobrego Startu” dzieci poznają piosenkę pt. „Okno w pociągu”. Podczas jej śpiewania wskazującym palcem będą rytmicznie rysowały leniwą (leżącą) ósemkę.

Podczas spotkań z muzyką dzieci naśladować będą różne pojazdy, wysłuchają piosenkę pt. „Jadąc samochodem”.

W piątek będziemy realizować treści z programu „WIRUSOOCHRONA” natomiast na weekend dzieci otrzymają zadanie, które należy wykonać wspólnie z dzieckiem i oddać do środy 10 marca do przedszkola (potrzebne do udokumentowania realizacji projektu).

Drodzy Państwo, w następnym tygodniu będziemy kontynuowali temat wielkich podróży i oszczędzania. W tym momencie prosimy także Państwa o kształtowanie nawyku oszczędzania u Waszej pociechy. To nauczy ją nie tylko systematyczności, cierpliwości, ale pokaże jak trudno jest zebrać pieniądze na przedmiot naszych pragnień. Dzięki temu dziecko nabędzie szacunku do pieniędzy, przedmiotów, państwa pracy, zrozumie, że pieniądze nie spadają z nieba 🙂

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl