Czego się uczymy…

Temat tygodnia: „WYCIECZKA DO GOSPODARSTWA” (01-05.03.2021r.)

Czego się uczymy…

– słuchanie wiersza A.Bayer „Wiejska zagroda”, rozmowa na temat jego treści
– oglądanie obrazków przedstawiających zwierzęta mieszkające na wsi, nazywanie zwierząt, odszukiwanie ich domów, dzielenie wyrazów na sylaby
– słuchanie piosenki „Wyszła kurza na podwórze”, nauka słów piosenki
– wykonanie pracy plastycznej „Łaciata krówka”
– słuchanie wiersza M.Strzałkowskiej „Awantura”, ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
– rozwiązywanie prostych zagadek słuchowo-obrazkowych
– słuchanie odgłosów zwierząt z nagrania
– zabawy matematyczne: klasyfikowanie zwierząt wg określonych cech, przeliczanie
– zabawy ruchowe, orientacyjno-porządkowe związane z omawianą tematyką

Piosenka „Wyszła kura na podwórze…”

1. Wyszła kura na podwórze,
Spodobało się tam kurze.

ref: Drapu – drap jedną z łap,
Jest robaczek to go – cap! x2

2. Na podwórzu dużo kurzu,
Piórko, trawka i sadzawka,

ref.: Drapu – drap jedną z łap,
Jest robaczek to go – cap! x2

3. Kamyk, kwiatek i dżdżownica
Jaka piękna okolica.

ref.: Drapu – drap jedną z łap,
Jest robaczek to go – cap! X2

Wiejska zagroda” – A. Bayer

Na podwórku poznasz kozę,
konia, owcę, świnkę, krowę.
A do tego Burka pieska,
który w zgodzie z kotem mieszka.

Poznasz tutaj wiejskie ptaki kury,
gęsi, ich pisklaki.
Kaczki, wróble i indyki,
wszędzie pełno jest muzyki.

Ko, ko, ćwir, ćwir, kuku-ryku,
gul, gul, gę, gę, brzmi w kurniku.

To wesoła jest gromadka:
indyk, gąska, kotek, kaczka,
piesek, owca, świnka, koza.
Bo to wiejska jest zagroda

Awantura” M.Strzałkowska

Raz wybuchła na podwórku awantura,
bo zginęły pewnej kurze cztery pióra!
Kura gdacze,
kaczka kwacze,
Krowa ryczy,
świnia kwiczy,
Owca beczy,
koza meczy,
a na płocie przy chlewiku
kogut pieje: kukuryku!
Gdy już każdy wrzasków
miał powyżej uszu,
ze stodoły wyszło
pisklę w pióropuszu.
Odnalazła kura pióra
i umilkła awantura.
A pisklęciu się dostała
niezła bura!

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl