Czego się uczymy…

Temat tygodnia: Cztery żywioły

Drodzy Rodzice!

Przed nami kolejne dni poświęcone czterem żywiołom. W tym tygodniu bardziej skupimy się na ogniu i glebie.

W poniedziałek będziemy kontynuowali omawianie wartości „odpowiedzialność” i rozszerzymy ją na aspekt odpowiedzialności za przyrodę i otaczający świat. Dzieci wysłuchają opowiadania M. Szeląg pt. „O ogniku i nieodpowiedzialnym krasnoludku”, które to wprowadzi je w tematykę ognia i przestrzeże przed niekontrolowaną zabawą z tym żywiołem.

Ogień będzie też tematem przewodnim „Kącika Dobrego Startu”. Przedszkolaki przypomną sobie piosenkę pt. „Ognisko” i poznają nowy wzór związany z jej treścią.

Kolejnym żywiołem, który dzieci zgłębią na zajęciach w przedszkolu, będzie ziemia. Przy okazji rozmów o ziemi nie zabraknie też działań z gliną. Dzieci poznają także pracę rzeźbiarzy.

Na zajęciach muzycznych przedszkolaki wysłuchają piosenkę pt. „Żywioły”.

W tym tygodniu obchodzić będziemy Dzień Dinozaura i porozmawiamy o dawnych czasach.

Drodzy Rodzice, prosimy o kontynuowanie tematu o żywiołach w domu poprzez rozmowy, zabawy z wodą, piaskiem, powietrzem i ogniem (pod kontrolą). Dzieci uwielbiają wszelkiego rodzaju eksperymenty. Związane jest to z ich naturalną chęcią do wielozmysłowego poznawania i namacalnego eksplorowania otoczenia. Dzieci poprzez zmysły, działanie, ruch lepiej się uczą, zapamiętują, rozumieją otaczający je świat. Wydzielają się wówczas pozytywne emocje, które także pomagają w rozwijaniu ciekawości i aktywności poznawczej u najmłodszych. Dlatego wykorzystujcie, drodzy Państwo, eksperymenty w codziennych kontaktach i zabawach z Waszą pociechą. Nie muszą być to wyszukane zabawy badawcze, do których trzeba się przygotować lub zakupić odpowiednią ilość mało spotykanych preparatów. Niekiedy wystarczy miska z wodą, słomka, łyżka, balon, czy inne zwykłe przedmioty, aby móc zabawić się w wielkich odkrywców i wyczarować w domu prawdziwą salę doświadczeń!

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl