Czego sie uczymy…

Temat tygodnia : Płynie czas.

Drodzy Rodzice!

Zaczął się kolejny rok…Upływowi czasu towarzyszą zawsze zmiany: w naszym wyglądzie, charakterze, otaczającym nas świecie. Te zmiany dostrzegają również dzieci i bezpośrednio ich doświadczają, tak jak w piosence zespołu Fasolki pt. A ja rosnę i rosnę…”. Wasze pociechy wciąż rosną i nie mogą się doczekać, kiedy przestaną być „małe”, a staną się „duże”.

Świetnym punktem wyjścia do rozpoczęcia rozmów na temat „rośnięcia” będzie wiersz pt. Niski – wysoki” I. Suchorzewskiej. Dzieci porozmawiają na temat jego treści i zastanowią się dla kogo są wysokie, a dla kogo niskie. Nauczą się też refrenu piosenki pt. „A ja rosnę i rosnę…”

W tym tygodniu, podczas codziennych zajęć, przedszkolaki poznają zjawiska rytmiczne występujące w przyrodzie: noc i dzień oraz wzajemne przechodzenie pór roku. Poznanie tych zjawisk ułatwią dzieciom liczne utwory literackie, np. wiersz pt. Dzień Franka” M. Szeląg ilustrowany sylwetami, pokazujący poszczególne pory dnia oraz charakterystyczne czynności wykonywane przez ludzi podczas ich trwania, a także wiersz pt. „Noc” J. Jabłońskiego mówiący o cechach charakterystycznych dla nocy.

Dla lepszego zrozumienia przemienności dnia i nocy dzieci wykonają medal „Noc i Dzień”, który wykorzystają w zabawach: „Noc i dzień na zmianę kroczą”, „Dzień – noc i planeta Ziemia” oraz „Zniknął dzień czy znikła noc?”.

Omawiając przemienność pór roku, dzieci wysłuchają wiersza M. Szeląg pt. „Pory roku” i porozmawiają na temat cech je charakteryzujących oraz przypisały każdej z nich określony kolor.

W celu lepszego utrwalenia treści związanych z przemiennością pór roku warto z dziećmi w domu poćwiczyć ich nazwy i zapytać co można w każdej porze roku robić. Idąc krok dalej, można też pobawić się z pociechą w zagadki dotyczące pór roku, np. Kiedy Ty się urodziłeś/urodziłaś na dworze było zimno i padał śnieg. Jaka to mogła być pora roku? Z dziećmi, które już ten materiał opanowały można rozpocząć naukę dni tygodnia.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl