Czego się uczymy…

Temat tygodnia: „SPORT TO ZDROWIE” (18-22.01.2021r.)

Czego się uczymy…

– słuchanie wiersza J.Myślińskiej pt. „Dwa bałwanki”, umówienie treści wiersza
– słuchanie opowiadania B.Formy „Na górce”, rozmowa na podstawie treści i ilustracji na temat bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu
– zabawy ruchowe z elementem równowagi, podskoku, rzutu do celu
– oglądanie ilustracji przedstawiających sporty zimowe, nazywanie, dzielenie wyrazów na sylaby
– słuchanie i śpiewanie piosenki „Sanna”, zabawa ruchowa w parach do piosenki
– „bałwanek” – ćwiczenie grafomotoryczne
– ćwiczenie oddechowe z wykorzystaniem piórek
– wykonanie pracy plastycznej z talerzyka papierowego „Pingwinek” – malowanie farbami, przyklejanie gotowych elementów
– zabawy matematyczne: utrwalenie pojęć duży – mały; ćwiczenie tworzenia prostych rytmów; wyszukiwanie obrazków nie pasujących do pozostałych – ćwiczenie spostrzegawczości

Dwa bałwanki”
(aut. J.Myślińska)

Zerka Krysia zza firanki.
Kogo widzi? Dwa bałwanki,
te bałwanki, które z mamą
ulepiła wczoraj rano.
Pierwszy z nich jest zasmucony,
że nie znalazł jeszcze żony.
Może gdyby dostał sanki,
i poszukał swej wybranki?
Drugi bałwan, dla odmiany,
jest ogromnie roześmiany,
bo mu ktoś na czubek głowy
włożył piękny garnek nowy.

Sanna”

Zima, zima, zima Pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń (x3)

Jaka pyszna sanna Parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń (x3)

Zasypane pola W śniegu cały świat
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń (x3)

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl