Czego się uczymy…

Temat tygodnia: „MŁODSI I STARSI” (18-22.01.2021r.)

Czego się uczymy…

– słuchanie wiersza D.Gellner „Dla babci”, rozmowa na temat jego treści
– słuchanie i śpiewanie piosenki „Kocham babcię, kocham dziadka…”; zapoznanie z instrumentami: bębenek, trójkąt, kołatka
– wykonanie pracy plastycznej „Portret dziadków”
– układanie historyjki obrazkowej składającej się z 3 obrazków
– składanie obrazka z części w całość
– utrwalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3; odnajdywanie i łączenie w pary tych samych obrazków
– wskazywanie obrazków na podstawie opisu n-la


„Kocham Babcię, kocham Dziadka”

Kocham Babcię, kocham Dziadka,
bo kochanych Dziadków mam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka –
na bębenku dla nich gram!

Bam, bam, bam,
ram, tam, ram!
Na bębenku, na bębenku:
ram, tam, ram!
Dla kochanych Dziadków gram!
Ram, tam, tam!


Kocham Babcię, kocham Dziadka,
więc buziaka szybko dam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka –
na trójkącie dla nich gram!

Dzyń, dzyń, dzyń,
bim, bam, bam!
Na trójkącie, na trójkącie:
dzyń, dzyń, dzyń,
bim, bam, bam!
Dla kochanych Dziadków gram!
Bim, bam, bam!


Kocham Babcię, kocham Dziadka,
to powtarzam wszystkim wam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka –
na kołatce dla nich gram!

Klap, klap, klap,
pat, pat, pam!
Na kołatce, na kołatce:
klap, klap, klap,
pat, pat, pam!
Dla kochanych Dziadków gram!
Pat, pat, pam!

„Dla babci” (D.Gellner)

Sia­daj Bab­ciu, sia­daj bli­sko.
Za­raz Ci opo­wiem wszyst­ko.
Pra­wie całą noc nie spa­łam,
Bo pre­zen­ty wy­my­śla­łam.

Na ka­na­pie się krę­ci­łam,
Aż dla Cie­bie wy­my­śli­łam:
Z lodu brosz­kę i ko­ra­le
I śnie­go­we czte­ry sza­le.

Dzie­sięć cza­pek w śnież­ną krat­kę
I lo­do­wą cze­ko­lad­kę.
Jak nie bę­dzie Ci sma­ko­wać,
to mnie mo­żesz po­czę­sto­wać!

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl