Czego się uczymy…

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ, LUTY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Tworzenie zbiorów czteroelementowych.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych. Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole. Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Tematyka tygodnia 18 – 22 I 2021r. Babcia i Dziadek”

Moja babcia” Słuchanie wiersza Bożeny Formy:

Jestem sobie wnuczka mała, moja babcia jest wspaniała.

Zna tuziny pięknych bajek, których słucha się wspaniale.

Gry, zabawy, wyliczanki różne wiersze, zgadywanki.

Umie z klocków stawiać wieże, dobrze gra na komputerze.

Zawsze zgrabnie piłkę łapie, aż się na nią gapią gapie.

Zimą bierze mnie na narty. Kocham babcię, to nie żarty!

Wiersz do nauki

Niechaj dziadzio z babcią tak nam długo żyją,

póki komar i mucha morza nie wypiją.

A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,

niech się dziadzio z babcią nażyją do woli!

Piosenki dla Babci i Dziadka!!!

Do wspólnego rodzinnego słuchania w tak wspaniałych dniach jak 21 i 22 stycznia.

https://www.youtube.com/watch?v=PbXwYRGSbkU

https://www.youtube.com/watch?v=3c3pPq_0nMI

https://www.youtube.com/watch?v=uB4-bt8TgH8

Gimnastyka buzi i języka” Usprawnianie narządów mowy z wykorzystaniem wiersza „Na koniku” G. Waśkiewicz. Zapraszam do wspólnej zabawy z dzieckiem.

Jadzie Władek na koniku. Kląskamy językiem.

Wiśta, wio! Wiśta, wio!” Powtarzamy: „wiśta, wio, wiśta, wio”.

Konik parska, Parskamy wargami.

potem chrapie, Chrapiemy na wdechu i wydechu.

biegnie, zwalnia, Dotykamy czubkiem języka różnych miejsc

na podniebieniu.

trochę sapie. Wykonujemy krótkie, szybkie wdechy i wydechy, mając otwarte usta, a język wysunięty na brodę.

Kto mi owies da no kto?”

I już Władek owies daje. Przesuwamy język po górnej wardze, górnych zębach,podniebieniu w kierunku gardła.

Konik stoi, aż się naje. Wykonujemy ruchy żucia.

Ihaha, ihaha”, Powtarzamy: „Ihaha, ihaha”.

kto mi teraz wodę da?

Koń radośnie pije wodę, Wykonujemy szybkie, krótkie ruchy języka w przód, w górę i w tył.

już swój pyszczek oblizuje Oblizujemy wargi, mając szeroko otwarte usta.

i z wdzięczności zawieźć Władka

na skraj świata obiecuje. Kląskamy językiem.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl