Czego się uczymy…

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI – GRUDZIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności dzielenia na sylaby swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.

Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.

Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.

Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Tematyka tygodnia 30 XI – 04 XII 2020r.

Pomagamy zwierzętom”

Myszka i serek „ Masażyk wg Marty Bogdanowicz

Skrobie serek myszka mała, (Pazurkami wodzimy po plecach kolegi.)

Bardzo dużo naskrobała.Teraz serek do norki niesie, (Kroczymy palcami.)

a część w wózeczku wiezie. (Wodzimy palcami wskazującymi obu rąk z góry na dół.)

Równo w norce go rozkłada, (Stukamy wszystkimi palcami.)

myszek cieszy się gromada, z apetytem gładzą brzuszki, (Głaszczemy otwartą dłonią plecy kolegi.)

aż z radością tupią nóżki. (Delikatnie pięściami uderzamy w plecy.)

A gdy serek cały zjadły, (Naśladowanie zamiatania palcami dłoni)

do snu szybko się pokładły. (Kładziemy dłonie na środku pleców.)

Lata ptaszek po ulicy” Nauka piosenki.

Lata ptaszek po ulicy, szuka sobie ziarn pszenicy,

ale ziarnek ani śladu, będzie ptaszek bez obiadu.

Sroczko, sroczko warzysz kaszkę, poziel się z nią z małym ptaszkiem.

Nie dam, nie dam, proś kokoszkę, może da ci kaszki troszkę.

Lata ptaszek po ulicy, tu poleci tam poleci.

Dajcie jeść ptaszkowi dzieci.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl