Czego się uczymy…

TEMAT TYGODNIA: ULUBIONE ZAJĘCIA (23.11 -27.11.2020)

Tematy dni: 1. W świecie wyobraźni, 2. Zabawy ze słowem, 3. Ciekawe zabawki, Dzień Pluszowego Misia 4. Pokój moich marzeń, 5. Jesteśmy konstruktorami

Drodzy Rodzice!

W kolejnym tygodniu naszych przedszkolnych dni, będziemy rozmawiać o naszych ulubionych zajęciach. Nauczymy się głośno wypowiadać przed publicznością, pokonywać tremę, strach i niepewność, walczyć z negatywnymi emocjami. Rozpoczęliśmy również przygotowania do Powitania Zimy. Jednocześnie będziemy uczyć się z uwagą słuchać kolegów.

Poznamy kolejną literę u, U, uczymy się wysłuchiwać samogłoski na początku wyrazów, w środku i na końcu. Ćwiczyć słuch fonematyczny – wyodrębniać głoski w nagłosie, a następnie układać z nich wyrazy!

Będziemy bawić się w przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów. Poznamy znak =, nauczymy się tworzyć i odczytywać działania, w których ono występuje.

Z pudełek i pustych butelek tworzyć będziemyy konstrukcje. Wymagać to  będzie od nas wiele wysiłku, ale też da satysfakcję, bo niepotrzebnym rzeczom nadamy drugie życie, wykonując ciekawą pracę.

Rozwijać będziemy wrażliwość muzyczną: rozpoznawać przedmioty codziennego użytku po wydawanych przez nie dźwiękach; tworzyć akompaniament do utworu muzyki poważnej. Improwizować taniec z chustą do muzyki klasycznej.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

– wspólnie układać opowiadania, bajki oraz wymyślać nowe słowa lub zwroty;

– oglądać różne zbiory: znaczków, monet, widokówek czy guzików;

– razem bawić się klockami, stawiać budowle, tunele, wieże, nazywać je, ustalać ich przeznaczenie;

– budować wielozdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem fonetycznym (wymowy) i stylistycznym;

– wyszukiwać w tekście poznane litery, układać wyrazy z poznanych liter, odczytywać je;

– rozpoznawać dźwięki z otoczenia (skrzypnięcie drzwi, stukanie obcasów, przejeżdżający samochód);

– wspólnie śpiewać piosenkę, wystukiwać jej rytm, wykorzystując przedmioty codziennego użytku.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl