Czego się uczymy…

Temat tygodnia: NASZA MAŁA OJCZYZNA  (02-06.11.2020r.)
 
Czego się uczymy… 
-Słuchanie wiersza pt. „Domek” A.Karcz, rozmowa inspirowana treścią wiersza nt. domów  ludzi, zwierząt
– Słuchanie i rozpoznawanie odgłosow dochodzących z domu
-„W mieście i na wsi” – oglądanie ilustracji, dostrzeganie różnić i podobieństw, poznanie naszej miejscowości
-Wykonanie pracy plastycznej „Domek z figur”
-Poznawanie kształtów – koło, trójkąt, kwadrat oraz utrwalenie kolorów
-Zabawa taneczna w parach „Nie chce Cię znać”.
 
Agnieszka Karcz
„Domek”
 
Mały domek daszek ma,
a na daszku ptaszki dwa.
Duże okna, z przodu drzwi,
a przed domem schody trzy.
Obok domku buda psa,
który długi ogon ma.
Wokół domku stary płot,
a na płocie czarny kot.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl