Czego się uczymy…

TEMAT TYGOSNIA: Nasza mała ojczyzna (2.10 -6.10.2020)

Szanowni Rodzice!

W tym tygodniu będziemy  rozmawiać o miłości do ojczyzny w kontekście lokalnym – naszej miejscowości i regionu. Omówimy sposoby budowania domów, porównamy domy wiejskie i miejskie dawne i dziś; przypomnimy sobie adresy oraz zasady podawania ich obcym osobom. Porozmawiamy na temat lokalnych urzędów oraz miejsc użyteczności publicznej, zadaniami ludzi, którzy w nich pracują. Dzieci poznają kilka strojów i tańców ludowych z różnych regionów Polski.

Wspólnie będziemy obserwować przyrodę w okolicy, w tym w ogrodzie przedszkolnym.

Dzieci poznają głoskę d. Będą  ją wyszukiwać w podanych wyrazach oraz czytać globalnie wyraz dom. Nauczymy sie przeliczać elementy, dodawać je i odejmować. Grać w gry dydaktyczne.

Będziemy bawić się przy melodii walczyka, poleczki i krakowiaka. Wykonywać prace plastyczne: „Nadzwyczajne domy” i „Strój ludowy mojego reginu”.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

  • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o nowoczesnych postawach patriotycznych, Polsce, znanych Polakach i ich dokonaniach.

  • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – mama, las, tata, igła w różnych tekstach, podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i, d.

  • Przeliczanie przedmiotów, według określonych cech, koloru, wielkości itp., np. w trakcie pobytu w parku, czy na placu zabaw z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

  • Doliczanie i odliczanie przedmiotów, zabawek, podawanie wyniku dodawania i odejmowania.

  • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

  • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

  • Aktywny wypoczynek w miarę sprzyjającej pogody – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl