Czego się uczymy…

TEMAT TYGODNIA: NASZA MAŁA OJCZYZNA (2.10 – 6.10.2020r.)

Tematy dni: 1. Nasze domy i ulice, 2. Droga do przedszkola, 3. Ważne miejsca, 4. Nasza miejscowość, 5. Tradycje naszego regionu

Drodzy Rodzice!

W pierwszym tygodniu listopada będziemy rozmawiać o wartości, jaką jest PATRIOTYZM. Będziemy rozmawiać o miłość do Polski, ale również do naszej małej ojczyzny, czyli najbliższym otoczeniu. Poznamy nazwę naszej miejscowości oraz swoje adresy. Poznamy kilka zwrotów w gwarze ludowej (lub języku regionalnym).

Nauczymy się, że dom to nie tylko budynek, ale to przede wszystkim rodzina, miejsce, w którym czujemy się kochani, ale również, że przedszkole to nasz wspólny dom, w którym czujemy się tu dobrze, wspólnie się bawimy i pracujemy. Poznamy nazwę naszego przedszkola, porozmawiamy, jak wygląda: może namalujemy go na dużym kartonie?

Przygotowujemy się do Narodowego Święta Niepodległości. Porozmawiamy o polskich symbolach narodowych i wykonamy kokardy narodowe. Nadal będziemy rozwijać umiejętność wypowiadania się na określony temat, nauczymy się globalnie odczytać wyrazy: mapa, Polska.

Poznamy literę d, D. Nauczymy się wysłuchiwać, jaka głoska znajduje się na początku i na końcu wyrazów. Odczytujemy sylaby i wyrazy.

Będziemy rozwijać sprawność ręki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych, np. stroju regionalnego. W naszych pracach nie zabraknie malowania farbami, wycinania, rysowania flamastrami czy klejenia.

Poznamy taniec regionalny, nauczymy się razem go zatańczyć. Uważnie wysłuchamy melodii tańca i nauczymy się akcentować miary taktu.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

– spacerować po rodzinnej miejscowości – oglądać ważne miejsca, poznawać historię;

– urządzić wycieczkę do muzeum czy skansenu w celu poznawania tradycji swojego regionu;

– wymyślać zabawy z poznanymi literami (o, O; a, A; m, M; l, L; t, T; i, I; d, D) – układać sylaby i wyrazy oraz je odczytywać;

– bawić się w przeliczanie: dokładanie, odkładanie, liczenie, porównywanie liczebności;

– czytać książki, rozmawiać na temat ich treści, opowiadać ją własnymi słowami, szukać morału;

– wspólnie śpiewać piosenki, przyśpiewki, wystukiwać rytm, powtarzać układ rytmiczny.

PIOSENKA, KTÓRĄ ŚPIEWAMY:

https://www.youtube.com/watch?v=ZdvbIBg1foA

Karliku, Karliku,co tam niesiesz w koszyku
Karliku, Karliku,co w koszyku masz?
mam gołąbków po parze
chodźcie to wam pokażę ,hej, pokażę

Karliku, Karliku co tam chowasz w kąciku
Karliku, Karliku,co ty chowasz tam?
mam tam pyrlik stalowy ,hej, stalowy
do roboty gotowy, hej,hej, gotowy

Karliku, Karliku,co ci po tym pyrliku
Karliku, Karliku,na co tobie on?
jak nim klupna o ściana ,hej, o ściana
tona węgla dostana, hej, hej, dostana

Karliku, Karliku, coś ty robił w Rybniku
Karliku, Karliku, coś ty robił tam?
on tam dziołchy całował, hej całował
całą nockę tańcował, hej,hej, tańcował

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl