Czego się uczymy…

Tematyka tygodnia: IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT (05.10 – 9.10.2020)

Tematy dni: 1. Świat wokół nas, 2. Jesienny spacer, 3. Zbieramy skarby jesieni, 4. Zabawy na świeżym powietrzu, 5. Malujemy jesień/ dzień drzewa

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o kolejnej wartości, jaką jest WRAŻLIWOŚĆ, m.in. na piękno przyrody oraz potrzeby roślin i zwierząt. Skłoni to do rozmów o jesieni. Poznamy rośliny i zwierzęta, które można spotkać w parku, nauczymy się rozpoznawać drzewa, łączyć je z należącymi do nich liśćmi i owocami. Poprzez obserwacje, zabawy z materiałem przyrodniczym, będziemy kształtować wrażliwość na piękno jesiennego krajobrazu, podziwiać różnorodność jesiennych barw.

Nasze obserwacje odzwierciedlimy w formach plastycznych – będziemy malować farbami. Badać, jak powstają kolory, poprzez mieszanie 3 barw.

Poznamy literę m, M; będziemy odczytywać proste sylaby, a także pisać poznane litery w liniaturze. Ciągle doskonalimy słuch fonematyczny – wyróżniamy głoski w wyrazach, składamy wyraz z sylab i głosek.

Ćwiczymy umiejętność dokładnego liczenia. Potrafimy klasyfikować przedmioty według dwóch cech i układać rytmy.

Będziemy śpiewać piosenkę, Jesienny kujawiaczek (metrum trójdzielne) będziemy wykonywać do niej prosty układ ruchowy i określać nastrój utworu. Poznamy instrumenty perkusyjne, będziemy samodzielnie grać proste rytmy.

W tym tygodniu pójdziemy na wycieczkę do parku, będziemy podziwiać skarby jesieni, a w przyszłym może wybierzemy sie do Parku Kozie Górki? 😉

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

warto korzystać z uroków złotej jesieni – często chodzić na spacer do parku i lasu, zbierać skarby jesieni, które potem można wykorzystać do prac plastyczno-technicznych (kasztanowe ludziki, korale z jarzębiny);

dobrze jest doskonalić u dzieci umiejętności podawania nazw okazów przyrodniczych, roślin, drzew;

należy hartować organizm – rozwijać sprawność ruchową, uprawiać sport nie tylko w ciepłą, słoneczną pogodę;

tworzyć kompozycje z liści, patyków, gałązek, traw;

wymyślać zabawy matematyczne z wykorzystaniem liczmanów (kasztany, szyszki, żołędzie): przeliczać, segregować, dodawać i odejmować;

rozwijać zainteresowania przyrodnicze – prowadzić rozmowy na temat piękna jesiennego krajobrazu (obserwowanie przyrody, wąchanie jesiennych kwiatów, słuchanie szumu drzew, śpiewu ptaków).

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl