Czego się uczymy..

Temat tygodnia: IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT (28.09-02.10.2020r.)

– Utrwalenie piosenki „Jeżyk i liście”
– Słuchanie wiersza „Jesień” aut. B.Hodyl, rozmowa o jesieni jako jednej z pór rok
– Wykonanie pracy plastycznej „Wrzosy”
– Zabawy matematyczne, porównywanie wielkości, nabywanie umiejętności używania określeń mały, duży
– Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
– Dzień Chłopaka (30 wrzesień – środa) – uroczystość wewnątrzgrupowa

Jesień”
Bogusława Hodyl

Z Jesienią się dziś spotkałam,
Choć wcale się z nią nie umawiałam,
A ona przyszła do mnie sama
W żółtobrązowe liście ubrana.

Na głowie miała promyk słońca
– Jesienny, chłodny, lecz nie do końca.
Ciepły miała uśmiech na twarzy
I trudno było mi ją z Jesienią skojarzyć.

Minął bezpowrotnie wrzesień,
Październik i nadeszła Jesień.
– Pożegnałam właśnie Lato –
Powiedziała. – Co ty na to?

– Zostań jakiś czas z nami.
Porozmawiamy przy kominku czasami.
Zapraszam na herbatę z cytryną,
Bo potem spotkam się Już tylko z Zimą.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl