Czego się uczymy…

Temat tygodnia: KOLOROWE LATO (07-11.06.2021r.)

– Słuchanie piosenki „Kolorowe lato”, zabawy muzyczno-ruchowe do piosenki, gra na instrumentach
– „Letnia rymowanka” – nauka wierszyka, ilustrowanie tekstu ruchem
– „Pogoda latem” – nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata
-„Ślimaki duże i małe” – poszerzenie wiedzy przyrodniczej nt. ślimaków
– Zabawy z klamerkami – ćwiczenie motoryki małej, chwytu pęsetkowego
– Zabawy matematyczne – ćwiczenie w przeliczaniu w zakresie 5
– Wykonanie pracy plastycznej „Tęczowe lody” z płatków kosmetycznych

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl