Czego się uczymy…

Temat tygodnia: „RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA”
(2 tygodnie – 17-28.05.2021r.)

– Słuchanie wiersza „Laurka” R.Pisarski, rozmowa na temat jego treści
– „Dzień z rodziną” – ilustrowanie treści wiersza ruchem
– „Życzenia” – uczenie wierszyka na pamięć
– Słuchanie piosenki „Mamo, tato…” , „”Tra la la dla mamy i taty”, uczenie się słów piosenek na pamięć
– Oglądanie obrazków, fotografii przedstawiających rodzinę, opisywanie obrazków, wskazywanie i nazywanie członków rodziny. Swobodne wypowiedzi dzieci o swojej rodzinie
– Rozwiązywanie zagadek słuchowych oraz obrazkowych
– Zabawa słownika „Taki jestem”, kończenie zdań
– Wykonanie prezentów dla Rodziców z okazji ich zbliżającego się święta
– Zabawy matematyczne: porównywanie liczby elementów, przeliczanie ich; dostrzeganie protego rytmu, kontynuowanie go

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl