Czego się uczymy…

Tematyka tygodnia: POMOCNA DŁOŃ (28.09 – 02.10.2020)

Tematy dni: 1. Odważni strażacy, 2. Będziemy ratownikami, 3. Wzywamy pomoc, 4. Ratownicy na czterech łapach, 5. Bezpieczne zabawy

Drodzy Rodzice!

Ten tydzień będzie dla nas bardzo ważny. Nadal uczymy się o tym, czym jest odwaga i jak odróżnić ją od brawury. Dowiemy się, kiedy powiedzieć głośne, zdecydowane NIE! Będziemy umieli wezwać pomoc przez telefon i dowiemy się, do jakich służb trzeba zadzwonić w określonych sytuacjach.

Dowiemy się też, jak pracowite są psy, i jak bardzo pomagają człowiekowi psy policyjne, pasterskie, psi terapeuci i przewodnicy.

Będziemy umieli podać nazwy figur geometrycznych i opowiadać o ich cechach, a także układa z nich różne wzory i ornamenty. Będziemy posługiwać się szyframi, zakodowywać informacje i odczytyw to, co zakodował ktoś inny. Dobrze przeliczać, także po angielsku.

Będziemy coraz sprawniej odczytywać swoje imiona, wymieniać kolejne głoski w prostych wyrazach, poznane litery o, O, a, A – będziemy odszukiwać wśród innych liter i podawać ich nazwy. Ładnie zatańczymy polkę; dowiemy się, że liczy się ją do dwóch.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

warto kontynuować rozmowy na temat odwagi – zachęcać do asertywności, przezwyciężania swoich lęków, do życia w zgodzie z samym sobą, zdecydowanego mówienia nie;

należy czytać znaki, symbole, kody – wspólnie grać w gry planszowe lub wymyślać własne gry i je konstruować, zapisywać reguły;

warto czytać książki – opowiadania i wiersze – oraz rozmawiać na temat ich treści;

wspólnie śpiewać piosenki;

wyszukiwać litery w wyrazach i podawać ich nazwy, czytać proste wyrazy.

Wiersz do nauki:

NUMERY ALARMOWE

Kiedy stanie się coś złego,

kiedy pomoc wezwać czas,

są numery bardzo ważne,

zna je świetnie każdy z nas.

997 – to policji znak.

998 – straż dziś wezwiesz tak.

999 – pogotowie mknie.

112 wybierz – wszystkich wezwiesz wnet.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl