SÓWKI – Ogłoszenia

Czego się uczymy…

Temat tygodnia: Cztery żywioły

Drodzy Rodzice!

Przed nami kolejne dni poświęcone czterem żywiołom. W tym tygodniu bardziej skupimy się na ogniu i glebie.

W poniedziałek będziemy kontynuowali omawianie wartości „odpowiedzialność” i rozszerzymy ją na aspekt odpowiedzialności za przyrodę i otaczający świat. Dzieci wysłuchają opowiadania M. Szeląg pt. „O ogniku i nieodpowiedzialnym krasnoludku”, które to wprowadzi je w tematykę ognia i przestrzeże przed niekontrolowaną zabawą z tym żywiołem.

Ogień będzie też tematem przewodnim „Kącika Dobrego Startu”. Przedszkolaki przypomną sobie piosenkę pt. „Ognisko” i poznają nowy wzór związany z jej treścią.

Kolejnym żywiołem, który dzieci zgłębią na zajęciach w przedszkolu, będzie ziemia. Przy okazji rozmów o ziemi nie zabraknie też działań z gliną. Dzieci poznają także pracę rzeźbiarzy.

Na zajęciach muzycznych przedszkolaki wysłuchają piosenkę pt. „Żywioły”.

W tym tygodniu obchodzić będziemy Dzień Dinozaura i porozmawiamy o dawnych czasach.

Drodzy Rodzice, prosimy o kontynuowanie tematu o żywiołach w domu poprzez rozmowy, zabawy z wodą, piaskiem, powietrzem i ogniem (pod kontrolą). Dzieci uwielbiają wszelkiego rodzaju eksperymenty. Związane jest to z ich naturalną chęcią do wielozmysłowego poznawania i namacalnego eksplorowania otoczenia. Dzieci poprzez zmysły, działanie, ruch lepiej się uczą, zapamiętują, rozumieją otaczający je świat. Wydzielają się wówczas pozytywne emocje, które także pomagają w rozwijaniu ciekawości i aktywności poznawczej u najmłodszych. Dlatego wykorzystujcie, drodzy Państwo, eksperymenty w codziennych kontaktach i zabawach z Waszą pociechą. Nie muszą być to wyszukane zabawy badawcze, do których trzeba się przygotować lub zakupić odpowiednią ilość mało spotykanych preparatów. Niekiedy wystarczy miska z wodą, słomka, łyżka, balon, czy inne zwykłe przedmioty, aby móc zabawić się w wielkich odkrywców i wyczarować w domu prawdziwą salę doświadczeń!

Czego się uczymy…

Temat tygodnia: Siły przyrody

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu uwaga dzieci będzie skierowana na temat dość trudny, ale bardzo ciekawy i angażujący małe umysły. Zajmować się bowiem będziemy żywiołami. Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach dotyczących wody i powietrza.

W ramach „przygody z wodą” nauczymy się poprawnego mycia rąk, będziemy przeliczać kropelki – papierowe sylwety, poznamy obieg wody w przyrodzie na podstawie wiersza M. Szeląg pt. „Mała kropelka”. W wodne kropelki wcielimy się także podczas zabawy ruchowej pt. „My wodne kropelki krążymy w przyrodzie”. Dzieci zastanowią się również „Gdzie ukryła się woda w naszym przedszkolu?”. Z „wodną” tematyką przedszkolaki spotkają się także przy zabawie z rymowanką pt. „Płynie woda” M. Barańskiej, podczas zabawy relaksacyjnej „Wodny masażyk” M. Szeląg oraz przy zabawie matematycznej „Ile kubków wody mieści się w butelce?” wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Drugim żywiołem, który dzieci poznają w tym tygodniu będzie powietrze. W jego świat wprowadził najmłodszych wiersz L. J. Kerna pt. „Piotruś i powietrze”, Dzieci wezmą udział w zabawie oddechowej „Burza na morzu” oraz w różnych zabawach z chustą animacyjną. . Zastanowią się także nad pytaniem „Co by było, gdyby zabrakło powietrza?”.

Podczas zajęć muzycznych przedszkolaki wysłuchają utworu „Nokturn cis-mol”, do którego wykonają improwizację tameczną. Opowiedzą także o swoich skojarzeniach ze słuchanym utworem i namalują obrazy farbami akwarelowymi. W „Kąciku Dobrego Startu” dzieci poznają piosenkę pt. „Ognisko”.

Podczas zajęć dzieci będą rozmawiały o ogólnie pojętej „odpowiedzialności” na przykładzie opowiadania G. Lipińskiej pt. „Dyżurny” oraz zabawy dydaktycznej „Odpowiedzialne zawody”. Dzieci rozmawiały również o tym, dlaczego należy pilnować swoich rzeczy.

Drodzy Rodzice, prosimy o kontynuowanie w domu tego tematu i kształtowanie w Waszych latoroślach odpowiedzialności – za porządek w pokoju, w którym śpi i się bawi, za zwierzątko, którym się opiekuje, za książki i zabawki. Uczcie także swoje dziecko odpowiedzialności za przyrodę i planetę – zakręcania wody podczas mycia zębów, zakręcania kranu po umyciu rąk, gaszenia światła czy telewizora po wyjściu z pokoju.

Czego się uczymy…

Tematyka tygodnia: Sport to zdrowie

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu podczas zajęć w przedszkolu porozmawiamy na temat „Sport to zdrowie!”. W poniedziałek dzieci zastanowią się nad konsekwencjami niewłaściwego ubierania się podczas zimy na podstawie wiersza pt. Antek i zima” M. Szeląg. Tym samym poznają ogromne znaczenie wartości zdrowia. Zdobyte wiadomości podsumuje zabawa dydaktyczna „Szafa zimowa i szafa letnia” oraz zabawa ruchowo-naśladowcza „Ubieramy się na zimowy spacer”.

Wszyscy lubimy zabawy na śniegu, dlatego będzie to bardzo przyjemny tydzień z bliską dzieciom tematyką. Podczas zajęć dydaktycznych przedszkolaki posłuchają wiersza M. Szeląg pt. Idzie zima krok za krokiem” i porozmawiają przy ilustracjach na temat ulubionych zimowych zabaw. Rozwiążemy również różne zimowe zagadki, a w opowieści ruchowej „ulepimy bałwanka” w sali. Podczas zajęć matematycznych dzieci wykorzystają kule śniegowe (z papieru) do układania zbiorów, przeliczania ich elementów, a także ćwiczeń orientacji w schemacie ciała i przestrzeni w zabawie „Połóż kulę…”

Ćwiczenia w orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni są ważnym elementem edukacji matematycznej. Warto w czasie wolnym pobawić się z dzieckiem, wybierając jakiś śmieszny rekwizyt i poprosić je, by kładło np. żabę, kulkę przed sobą, za sobą, obok siebie, między nogami, na głowie, nad głową, na krześle, na stole, pod krzesłem, obok krzesła, na brzuchu, pod kolanem, pod stopą. Im polecenia będą bardziej absurdalne, tym więcej przyniosą maluchowi radości, jednocześnie utrwalając ważne pojęcia matematyczne: na, pod, obok, między, za.

Podczas zajęć muzyczno-rytmiczno-ruchowych, przedszkolaki poznają piosenkę pt. „Zabawy na śniegu”, której treść również nawiązywała do sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego na śniegu.

Podczas zajęć plastycznych dzieci same zrobią bałwanki z płatków kosmetycznych. Świetnym uzupełnieniem tych zajęć będzie zabawa w kole z rymowanką „Bałwan” M. Barańskiej.

Ważnym dopełnieniem omawianych treści byłyby także praktyczne ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym dotyczące: lepienia bałwana, rzucania do celu śnieżkami oraz nauka szybkiego otrzepywania odzieży i butów ze śniegu. W „Kąciku Dobrego Startu” dzieci poznają piosenkę pt. „Olimpiada”.

W przyszłym tygodniu będziemy bawić się w kąciku tematycznym, nie tylko w lekarzy którzy leczą przedszkolne lalki, ale także weterynarza, który dba o zdrowie zwierząt.

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice!
Ze względu na okres świąteczno – noworoczny i ferie, nazbierało nam się troszkę zaległości w kartach pracy. Nie jestem w stanie z każdym nadrobić wszystkiego, dlatego pozwolę sobie rozdać dzieciom karty do pracy w domu. Nie trzeba już ich przynosić do przedszkola, ale można wtedy włożyć do teczki lub można wysłać zdjęcie, że praca została wykonana. Do każdej karty pracy zawsze słuchamy krótkiej piosenki, po czym kreślimy wzór na kolorowej kartce dołączonej do każdego obrazka, a następnie wzór przenosimy już na konkretną kartę pracy. Wszystkie piosenki i polecenia wyślę państwu w tym tygodniu. Dziękuję za pomoc i wsparcie. Pozdrawiam!
Ps. Ze względu na zmianę mojego grafiku pracy zabawy logopedyczne będę prowadzić w piątki o 11.00

Czego sie uczymy…

Temat tygodnia : Płynie czas.

Drodzy Rodzice!

Zaczął się kolejny rok…Upływowi czasu towarzyszą zawsze zmiany: w naszym wyglądzie, charakterze, otaczającym nas świecie. Te zmiany dostrzegają również dzieci i bezpośrednio ich doświadczają, tak jak w piosence zespołu Fasolki pt. A ja rosnę i rosnę…”. Wasze pociechy wciąż rosną i nie mogą się doczekać, kiedy przestaną być „małe”, a staną się „duże”.

Świetnym punktem wyjścia do rozpoczęcia rozmów na temat „rośnięcia” będzie wiersz pt. Niski – wysoki” I. Suchorzewskiej. Dzieci porozmawiają na temat jego treści i zastanowią się dla kogo są wysokie, a dla kogo niskie. Nauczą się też refrenu piosenki pt. „A ja rosnę i rosnę…”

W tym tygodniu, podczas codziennych zajęć, przedszkolaki poznają zjawiska rytmiczne występujące w przyrodzie: noc i dzień oraz wzajemne przechodzenie pór roku. Poznanie tych zjawisk ułatwią dzieciom liczne utwory literackie, np. wiersz pt. Dzień Franka” M. Szeląg ilustrowany sylwetami, pokazujący poszczególne pory dnia oraz charakterystyczne czynności wykonywane przez ludzi podczas ich trwania, a także wiersz pt. „Noc” J. Jabłońskiego mówiący o cechach charakterystycznych dla nocy.

Dla lepszego zrozumienia przemienności dnia i nocy dzieci wykonają medal „Noc i Dzień”, który wykorzystają w zabawach: „Noc i dzień na zmianę kroczą”, „Dzień – noc i planeta Ziemia” oraz „Zniknął dzień czy znikła noc?”.

Omawiając przemienność pór roku, dzieci wysłuchają wiersza M. Szeląg pt. „Pory roku” i porozmawiają na temat cech je charakteryzujących oraz przypisały każdej z nich określony kolor.

W celu lepszego utrwalenia treści związanych z przemiennością pór roku warto z dziećmi w domu poćwiczyć ich nazwy i zapytać co można w każdej porze roku robić. Idąc krok dalej, można też pobawić się z pociechą w zagadki dotyczące pór roku, np. Kiedy Ty się urodziłeś/urodziłaś na dworze było zimno i padał śnieg. Jaka to mogła być pora roku? Z dziećmi, które już ten materiał opanowały można rozpocząć naukę dni tygodnia.

Czego się uczymy…

Temat tygodnia : Młodsi i Starsi

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu porozmawiamy o relacjach między ludźmi młodymi (dziećmi) a starszymi. Jeżeli mówimy o ludziach starszych, naszych babciach i dziadkach, nie możemy zapomnieć o szacunku, który powinniśmy im okazywać. O tym, czym jest szacunek, dzieci dowiedzą się, słuchając opowiadania pt. O księżniczce, która nie szanowała starszych ludzi” M. Szeląg.

Podczas zajęć dydaktycznych dzieci będą mogły porozmawiać o swoich dziadkach i babciach, przedstawić ich swoim kolegom i koleżankom, opowiedzieć wszystkim, co lubią z nimi robić. W czasie kolejnych zajęć przedszkolaki zastanowią się, co się zmieniło od czasu dzieciństwa ich dziadków. Czy kiedyś były telefony komórkowe i komputery? W jakie zabawy bawili się ich dziadkowie? Co lubili robić i jak wyglądało kiedyś przedszkole?

W tym tygodniu dzieci wykonają obrazek dla babci i dziadka, który powiesimy na naszej przedszkolnej wystawce. Wysłuchają wiersza pt. „Dla Babci” H. Łochockiej. Podczas zajęć muzyczno -rytmicznych dzieci będą bawiły się przy piosence pt. „Dziadku nasz kochany”, a także nauczą się jej słów. Podczas zajęć matematycznych dzieci będą układały rytmy z kolorowych serc, tworzyły zbiory oraz utrwalały pojęcie „para”, grupując elementy po dwa w pętlach.

Na jednym z zajęć przedszkolaki wykonają również eksperyment pt. Kolorowy kwiatek dla babci i dziadka” z barwieniem goździka, który ma maluchom pokazać, dlaczego kwiaty w wazonie nie więdną tak szybko.

W tym tygodniu dzieci pobawią się w tradycyjne zabawy z młodości „babć” i „dziadków” takie jak: „Ojciec Wirgiljusz”, „Siała baba mak”, „Mam chusteczkę”, „Stoi różyczka w czerwonym wieńcu”.

W „Kąciku Dobrego Startu” czterolatki wykonają ćwiczenie rytmiczne Woreczkowa orkiestra” oraz na karcie pracy będą odtwarzały graficznie wzórpółkole (słońce jako półkole na horyzoncie).

Ten tydzień będzie bardzo emocjonujący dla dzieci, ponieważ poruszać będzie tematykę związaną ze Świętem Babci i Dziadka. Babcia i dziadek to po rodzicach najważniejsze osoby w życiu każdego przedszkolaka – należy to pielęgnować i uczyć dzieci szacunku do osób starszych. Proponujemy by umożliwić dzieciom dalsze zgłębianie tematu dzieciństwa dziadków już w domowych warunkach – przy herbacie, cieście i albumach ze zdjęciami.

Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Prezenty dla babci i dziadka dzieci otrzymają do domów. Prosimy o wręczenie ich wspólnie z dziećmi. Każde dziecko wykonało z niewielką pomocą nauczyciela dwa mini -świeczniki, jeden dla dziadków ze strony mamy i drugi dla dziadków ze strony taty.

Czego się uczymy…

Temat tygodnia: Świąteczne przygotowania

Drodzy Rodzice!

            Rozpoczął się wyjątkowy czas, czas oczekiwania na magiczne święta, święta Bożego Narodzenia. W tym tygodniu w przedszkolu będzie  głośno o zbliżającej się Gwiazdce. Dzieci poszerzą swoją wiedzę na temat przygotowań do tego niezwykłego święta.

            W tematykę wigilijną już w poniedziałek wprowadzi dzieci utwór G. Lipińskiej pt. „Pomocnicy Mikołaja”, na podstawie którego maluchy porozmawiają o dobroczynności. Dzięki temu każdy czterolatek może poczuć się jak Św. Mikołaj. Prosimy, aby uwrażliwiali Państwo swoją latorośl na potrzeby innych ludzi oraz rozwijali w niej dobre serce. Niech Wasza pociecha podaruje komuś z rodziny na Gwiazdkę własnoręcznie wykonany prezent, niech poczuje, doświadczy w ten sposób uczuć związanych z byciem dobroczynnym i sprawiającym miłe niespodzianki innym. Wykonamy wspólnie kartkę świąteczną z motywem stajenki bożonarodzeniowej.

             Posłuchamy wiersza M. Konopnickiej pt. „Choinka w lesie” i porozmawiamy na temat różnych rodzajów drzew iglastych, oglądając igły, gałązki i szyszki jodły, świerku, sosny. Aby przygotować salę przedszkolną na przyjście świąt, dzieci podczas słuchania kolęd ubiorą  choinkę, zatańczą wesoły taniec Jingle Bells. W czasie zajęć muzycznych przedszkolaki poznają kolędy takie tak Cicha noc, Przybieżeli do Betlejem.

            W tym tygodniu przedszkolaki wzbogacą również zasób swojego słownictwa z języka angielskiego, oto nowe słówka: Santa Claus – św. Mikołaj, Christmas tree – choinka, star – gwiazda, snowflake – płatek śniegu.

            W „Kąciku Dobrego Startu” dzieci usłyszą nową piosenkę – „Choinka” i porozmawiają na temat bożonarodzeniowych drzewek i ozdób świątecznych.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl