Ogłoszenia – Jeżyki

Cztery żywioły 22-26.02.21

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień będziemy rozmawiać o szacunku wobec sił przyrody i o tym, że życie w zgodzie z naturą jest korzystne dla człowieka. Dużo miejsca poświęcimy dwóm żywiołom: powietrzu i ogniowi. Dzieci dowiedzą się, że bez powietrza, a w szczególności tlenu, nie byłoby życia, i że ogień jest bardzo groźny, ale też potrzebny i użyteczny. Poznają numer alarmowy: 112, którego należy użyć także wtedy, gdy zauważy się skutek działania żywiołu: pożar, powódź, trąbę powietrzną, osunięcie ziemi itp.

Dzieci zbadają właściwości powietrza.Poszukają odpowiedzi na pytania: Czy powietrze widać? Czy powietrze ma zapach? Czy powietrze można złapać? Czy powietrza można dotknąć?Będą  wyszukiwały przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską wskazaną przez nauczyciela. Będą wyróżniały sylaby w podanych wyrazach i dzieliły je na głoski, a chętne dzieci odszukiwały w nich litery.

Dzieci będą dobierały przedmioty według kształtu i koloru. Liczyły w zakresie sześciu i porównywały liczebności zbiorów. Będą klasyfikowały przedmioty według 2–3 cech. Nauczą się szacować wagę różnych przedmiotów – określać, czy coś jest lekkie czy ciężkie.

Wspólnie utrwalimy znajomość piosenki pt. „Woda” oraz pobawimy się muzyką w oparciu o utwór Vittorio Monti „Czardasz”. Stworzymy prace plastyczno-techniczne pt. „Ognisko” i „Powietrzem malowane”.

 

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpiecznych zabawach zimowych.
 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.
 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.
 • Dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców itp.
 • Zachęcanie do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez: oszczędzanie wody, segregację śmieci, oszczędzanie energii.
 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek
 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu i na śniegu.

 

 

Siły przyrody 15-19.02.21

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień rozmawiać będziemy o szacunku wobec sił przyrody i o tym, że życie w zgodzie z naturą jest korzystne dla człowieka. Dużo miejsca poświęcimy dwóm żywiołom: ziemi i wodzie. Dzieci poznają skarby Ziemi i ich wielką moc. Dowiedzą się, że bez wody nie byłoby życia. Zbadamy stany skupienia wody, dzięki czemu dzieci nauczą się je nazywć.

Będziemy wyszukiwać przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską wskazaną przez nauczyciela. Wyróżniać sylaby w podanych wyrazach i dzielić je na głoski, a chętne dzieci odszukiwać w nich litery. Dobierać przedmioty według kształtu i koloru. Liczyć w zakresie 6 i porównywać liczebności zbiorów.

Dzieci nauczą się piosenki „Woda”, wspólnie będą bawić się muzyką w oparciu o utwór „Taniec łyżwiarzy”.

Przedszkolaki stworzą prace plastyczno-techniczne pt. „Wiatraczek” i „Akwarium” oraz plakaty pro-ekologiczne.

 

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpiecznych zabawach zimowych.
 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.
 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.
 • Dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców itp.
 • Zachęcanie do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez oszczędzanie wody, segregację śmieci, oszczędzanie energii.
 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu i na śniegu.

We wtorek DZIEŃ KOTA. Prosimy,  żeby chętne dzieci przebrały się lub/i umalowały jak ulubione koty.

 

 

Sport to zdrowie 1-5.02.2021

Szanowni Rodzice!

Przez cały  tydzień kształtować będziemy wartość dotyczącą sprawności fizycznej. Wiemy, że jest ona niezbędna dla zachowania zdrowia każdego człowieka. Sprawność fizyczna przyczynia się również do naszego dobrego samopoczucia. Dzieci zachęcają wszystkich do zabaw ruchowych, szczególnie tych związanych z zimową porą.

Dzieci wiedzą, gdzie można bezpiecznie bawić się na śniegu i lodzie. Przedszkolaki zbadają śnieg i spróbują określić, czy można z niego ulepić bałwana, czy jednak jest zbyt sypki.

W tym tygodniu poznamy nową głoskę – n.  globalnie odczytamy wyraz nos. Wyszukamy przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską n, wyróżnimy sylaby w wyrazach oraz podzielimy  wyraz na głoski .

Dobierzemy przedmioty według kształtu, policzymy w zakresie 5, porównamy liczebność zbiorów.

Nasze zmysły pobudzi piosenka „Zimowa poleczka”.  Nauczymy się także tańczyć krok podstawowy polki.

Sami zrobimy prace plastyczno-techniczne o tematyce zimowej.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpiecznych zabawach zimowych.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy na śniegu.https://www.youtube.com/watch?v=thOD3GGfkxI

Młodsi i starsi 25- 29.01.2021

Szanowni Rodzice!

W tym tygodniu będziemy kształtować  wartość dotyczącą poczucia szacunku wobec ludzi starszych, uczyć się właściwych zachowań w stosunku do nich.

Dzieci poszukają  odpowiedzi na pytania: Dlaczego babcia i dziadek są ważnymi osobami w życiu dziecka?; Kim są dla was babcia i dziadek?; Gdzie jest ich miejsce w drzewie genealogicznym?;  Skąd wiemy, że dziadkowie też byli małymi dziećmi?;  W co można bawić się z babcią i dziadkiem?; Co robicie najczęściej, będąc z babcią lub dziadkiem?; Jaka jest wasza ulubiona zabawa, w którą się bawicie z babcią lub dziadkiem?; Dlaczego szacunek dla osób starszych, w tym dla babci i dziadka, jest taki ważny?

W tym tygodniu poznamy nową głoskę –b. Potrafimy globalnie odczytać wyraz but. Wyszukamy przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską b, wyróżnimy  sylaby w wyrazach oraz podzielimy wyraz na głoski .

Dobierzemy przedmioty według kształtu, koloru, wielkości, liczyliśmy w zakresie 5, porównamy liczebność zbiorów.

Nauczymy się również piosenek  „Cza-cza dla babci” i „Piosenka dla dziadka, który się nie śpieszy”.

Sami stworzymy portrety naszych dziadków.

 

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o babciach i dziadkach.
 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.
 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców.
 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy na śniegu.

Zapraszamy do wspólnego śpiewania piosenki ” Dla Babci i Dziadka”

https://www.youtube.com/watch?v=0EEjVJPUSAk

 

 

 Świąteczne przygotowania 14-24.12.2020

 

Szanowni Rodzice!

Tydzień, który właśnie mija, poświęciliśmy tematyce przygotowań świątecznych, nie tylko w zakresie porządków domowych, lecz także jako okazji do budowania współpracy między członkami rodziny czy grupy przedszkolnej.

Zaczęliśmy, jak nakazuje tradycja świąteczna, od pierwszej gwiazdki – mówiliśmy o własnych marzeniach, potrzebach. Nie zapomnieliśmy o zwyczaju składania sobie życzeń – przygotowaliśmy świąteczne kartki. Nie omieszkaliśmy wspomnieć, że dzisiaj coraz częściej przekazujemy je drogą elektroniczną poprzez portale społecznościowe czy e-maile.

Następnie zajęliśmy się przygotowaniami prezentów. Słuchaliśmy siebie uważnie. Wykonaliśmy pudełko na najpiękniejsze prezenty.

Kolejnym zadaniem, którego realizacja wymagała od nas umiejętności współpracy, było przygotowanie świątecznej dekoracji. Poznawaliśmy także zwyczaje i tradycje świąteczne w innych krajach.

Nauczyliśmy się, że trudno byłoby stworzyć świąteczną atmosferę bez pięknych polskich kolęd i pastorałek oraz zwyczaju rodzinnego kolędowania.

Potrafimy już odczytać globalnie wyraz prezenty. Rozpoznawaliśmy różne głoski poprzez ćwiczenia słuchowe. Utrwalaliśmy liczby od 1 do 5, mierzyliśmy długości różnymi miarkami.

Śpiewaliśmy piosenkę „Nie miały aniołki”, akcentowaliśmy metrum poprzez liczenie muzyki „na raz”.

W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować tematykę świąteczną, poznawać inne tradycje i zwyczaje.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o przygotowaniach całej rodziny do świąt. Proponujemy, by wszyscy członkowie rodziny się w nie włączyli i współpracowali ze sobą, nauczyli się kilku ulubionych kolęd.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – mama, las, tata, igła, Polska, godło, flaga, ekran, ul, kot, wagony, prezenty w różnych tekstach – gazetach, książkach itp.; podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i, d, e, u, k, y, tworzenie liczby mnogiej rzeczowników poprzez dodanie głoski y.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., ustawianie obiektów po kolei i numerowanie ich, mierzenie długości krokami, stopami, palcami itp. oraz miarkami, utrwalanie liczebników 1, 2, 3, 4, 5 np. w trakcie zabaw, pobytu na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

 • Doliczanie i odliczanie przedmiotów, zabawek, podawanie wyniku dodawania i odejmowania.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek oraz kolęd i recytowanie rymowanek, zabawy w akcentowanie metrum melodii (liczenie na„ raz”).

 • Szukanie możliwości rozwijania zainteresowań dzieci, talentów poprzez udział w różnych zajęciach, oglądanie albumów, zdjęć, książek o wybranej tematyce przyrodniczej, dzieł sztuki, słuchanie muzyki, wyjście do filharmonii, teatru, kina, wspólne spędzanie czasu na hali sportowej, korzystanie z Internetu jako źródła pomysłów na kreatywne zabawy z dzieckiem itp.

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

Bawimy się przy piosence

https://www.youtube.com/watch?v=0UVUW11FENs

Śpiewamy piosenkę świąteczną

https://www.youtube.com/watch?v=Z2xHBK3w3Ts

Coraz zimniej

Szanowni Rodzice!

W nadchodzącym tygodniu porozmawiamy o ciepłych ubraniach, poznamy materiały, z jakich są wykonane. Dowiemy się, skąd i w jaki sposób bierze się w naszych domach prąd. Poznamy  odnawialne źródła energii.

W przyszłym tygodniu rozpoczniemy przygotowania świąteczne.

W czwartek odwiedzi nas Mikołaj. Dzieci będą miały wykonane zdjęcia. Ich zakup jest oczywiście dobrowolny.

 Został zakupiony oczyszczacz powietrza do sali „ Jeżyków”.

Chciałabym poprosić o przyniesienie do przedszkola w najbliższym czasie po ryzie papieru ksero.

Jeśli macie w domach jakieś resztki włóczki, wełny lub resztki materiałów tekstylnych to proszę o przyniesienie przez dzieci.

 

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o aktualnej porze roku, pogodzie, przygotowaniach ludzi i zwierząt do zimy, opiece i trosce, zanieczyszczeniach powietrza, globalnym ociepleniu i sposobach naszego zachowania, by minimalizować jego skutki.
 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – mama, las, tata, igła, Polska, godło, flaga, ekran, ul, kot, wagony w różnych tekstach – gazetach, książkach itp.; podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i, d, e, u, k, y, tworzenie liczby mnogiej rzeczowników poprzez dodanie głoski y.
 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.; ustawianie obiektów po kolei i numerowanie ich; mierzenie długości krokami, stopami, palcami itp., utrwalanie liczebników 1, 2, 3, 4, 5 np. w trakcie zabaw, pobytu na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 • Doliczanie i odliczanie przedmiotów, zabawek, podawanie wyniku dodawania i odejmowania.
 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek, zabawy w akcentowanie metrum melodii (liczenie na „raz”).
 • Szukanie możliwości rozwijania zainteresowań dzieci, ich talentów poprzez udział w różnych zajęciach, oglądanie albumów, zdjęć, książek o wybranej tematyce, dzieł sztuki, słuchanie muzyki, wyjście do filharmonii, teatru, kina, wspólne spędzanie czasu na hali sportowej, korzystanie z Internetu jako źródła pomysłów na kreatywne zabawy z dzieckiem itp.
 • Aktywny wypoczynek– spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

 Śpiewamy piosenkę o Mikołaju

https://www.youtube.com/watch?v=l_BJ4dV5If8

Nasze ulubione zajęcia

Piosenka o kochaniu misia

Miś ma w oczach szklane kulki
Po to misiem jest
Żeby było kogo tulić
Kiedy pada deszcz
Miś ma uszy do targania
Po to misiem jest
Żeby mieć coś do kochania
I wytarcia łez, i wytarcia łez
Miś ma łapy bardzo miękkie
Po to misiem jest
Żeby trzymać go za rękę
Kiedy tylko chcesz
Miś ma wszystko, czego trzeba
Żeby misiem być
By do łóżka go zabierać
Żeby o nim śnić, żeby o nim śnić

https://www.youtube.com/watch?v=2KA253WaIyQ&list=RD2KA253WaIyQ&start_radio=1

Czego się uczymy…

Temat tygodnia: Mój dom Polska (09-13.11.2020)

Szanowni Rodzice!

W tym tygodniu będziemy kontynuować rozmowy o miłości do ojczyzny. Dzieci poznają historię powstania państwa oraz jego pierwszego władcę – Mieszka I. Wysłuchają legendę o białym orle. Przypomnimy sobie jak wyglądają symbole narodowe, godło, Hymn, flaga; jak należy się zachować podczas słuchania Hymnu narodowego, 10 listopada uroczyście go zaśpiewamy.

Poznamy Warszawę, przyjrzymy się jej zabytkom, wymienimy miejsca, które znamy, w których dzieci były; poznamy starą i nowoczesną Warszawę z drapaczami chmur, z metrem itd.

Zainteresujemy się sławnymi Polakami; obejrzymy obraz Jana Matejki, będziemy improwizować ruchem do mazurka Fryderyka Chopina.

Poznamy mapę Polski. Będziemy śpiewać piosenkę o Polsce; wykonamy pracę plastyczną przedstawiającą zapis nutowy „Mazurka Dąbrowskiego” oraz eksperyment, w którym zmieszają się barwy ojczyste.

Czytamy globalnie wyrazy: godło, flaga, Polska;

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o nowoczesnych postawach patriotycznych, Polsce, znanych Polakach i ich dokonaniach.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – mama, las, tata, igła, Polska, godło, flaga w różnych tekstach, podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i, d.

 • Przeliczanie przedmiotów, segregowanie przedmiotów według określonych cech: koloru, wielkości itp.

 • Doliczanie i odliczanie przedmiotów, zabawek, podawanie wyniku dodawania i odejmowania.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek

 • Aktywny wypoczynek w miarę sprzyjającej pogody – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl