Ogłoszenia – Jeżyki

Tematyka tygodnia: „Baśnie, bajki, legendy” (10 – 14.05.2021r.)

Szanowni Rodzice!
Przez cały tydzień będziemy kształtować wartość dotyczącą szacunku do książek. Opowiadamy o swoich ulubionych bajkach, legendach. Znamy postacie z książek dla dzieci. Wiemy, co to jest morał i dlaczego jest on taki ważny.
Poznamy głoskę ł. Potrafimy globalnie odczytać wyraz łapa. Wyszukujemy przedmioty, których nazwy zaczynają się wskazaną głoską, wyróżniamy sylaby w wyrazach oraz dzielimy wyrazy na głoski (niektórzy tropili litery w wyrazach).
Poznamy liczbę 10. Będziemy dokładać i zabierać przedmioty do 10, liczyć w zakresie 10, porównywać liczebność zbiorów.
Nasze zmysły pobudzi „Piosenka o książeczce”. Bawimy się muzyką, wykorzystując utwór Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów”
Sami robimy prace plastyczno-techniczne: „Malowane smoki” oraz „ Złota rybka”.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:
Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o książkach.
Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) oraz wyklaskiwanie rytmu.
Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., dodawanie i odejmowanie w trakcie różnych czynności i zabaw.
Zachęcanie do wspólnego odwiedzania miejsc związanych z kulturą: kin, teatrów, domów kultury, muzeów.
Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

Piosenka do nauki „Daj mi rękę tato”

Daj mi rękę, tato, już na dworze ciemno,
a ja się nie boję, bo ty idziesz ze mną.
Nawet z nocnych strachów nic sobie nie robię,
strachy uciekają, gdy jestem przy tobie.

Ref. Tato, tato, jak to dobrze, że
jesteś zawsze blisko i że kochasz mnie.
Tato, tato, nigdy nie smuć się
i pamiętaj przecież ja też kocham cię.

Codziennie jesteśmy na długim spacerze
już mnie nauczyłeś jeździć na rowerze.
I wiem, że mnie jeszcze nauczysz wszystkiego,
co mądre i dobre i cieszę się z tego.

Ref. Tato, tato, jak to dobrze, że…

 

Temat tygodnia: Książka – mój przyjaciel (4 – 7.05.2021r.)

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień będziemy kształtować wartość dotyczącą szanowania książek. Poznamy rolę książki w życiu codziennym, że książki mogą wyglądać bardzo różnie. Dowiemy się, gdzie można kupić książki oraz jak nazywa się miejsce, gdzie można wypożyczyć książki. Utrwalimy zasady obchodzenia się z książkami i będziemy je stosować.

Nauczymy się globalnie odczytać wyraz książka, wyszukiwać przedmioty, których nazwy zaczynają się wskazaną głoską, wyróżniać sylaby w wyrazach oraz dzielić wyraz na głoski, rozpoznawać znane litery w znanych wyrazach.

Będziemy dokładać i odkładać przedmioty do 9, liczyć w zakresie 9, porównywać liczebność zbiorów. Potrafimy zapłacić przy użyciu liczmanów za bilety w teatrze. Poznamy liczbę 0. Wiemy, że zero znaczy nic.

Będziemy śpiewać piosenkę „Piosenka o książeczce”, rozpoznawać brzmienie instrumentów w orkiestrze, rozwiązywać zagadki słuchowe.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o książkach.
Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) oraz wyklaskiwanie rytmu.
Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., dodawanie i odejmowanie w trakcie różnych czynności i zabaw.
Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

 • Wiersz do nauki  – „Nasza mama”
 • Kto się o nas tak troszczy,
  Najczulej patrzy na nas?
  Kto od złych przygód strzeże?
  Nasza kochana mama!
 • Uczyła nas pierwszych kroków,
  Pierwszych słów nas uczyła,
  Każdą łzę nam otarła
  Mamusia nasza miła.
 • Ona pierwsza pokazała
  Co jest dobre, a co złe.
  Ona pierwsza nauczyła,
  Jak ubierać się.
 • Jak ci się odwdzięczymy
  Za wszystko droga mamo?
  Będziemy się starali,
  Kochać ciebie tak samo.

Tematyka tygodnia: „Z kulturą za pan brat” (26 – 30.04.2021r.)

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień będziemy kształtować wartość dotyczącą szeroko rozumianej kultury. Wiemy, co to znaczy być kulturalnym. Wiemy, jak należy zachować się w miejscach publicznych takich jak kino, teatr, muzeum. Wiemy, jak należy zachować się na koncercie zarówno muzyki rozrywkowej, jak i poważnej. W codziennych sytuacjach wykorzystujemy zwroty grzecznościowe.
Utrwalamy głoskę f. Potrafimy globalnie odczytać wyraz fotel. Wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską f, wyróżnialiśmy sylaby w wyrazach oraz dzieliliśmy wyrazy na głoski (niektórzy tropili litery w wyrazach).
Dokładamy i zabieramy przedmioty do 9, liczymy w zakresie 9, porównujmy liczebność zbiorów tworząc zbiory równo-   i nierównoliczne. Potrafimy zapłacić za pomocą liczmanów za bilety w teatrze. Potrafimy odszukać swoje miejsce na widowni – znajdujemy rząd i fotel (odczytujemy informacje z biletu).
Nasze zmysły pobudza piosenka „Grzeczne słówka”, której bardzo szybko się nauczyliśmy, akcentując metrum. Rozpoznajemy brzmienie instrumentów w orkiestrze. Rytmizujemy utwór muzyki poważnej „Nad pięknym modrym Dunajem” za pomocą instrumentów wykonanych samodzielnie z materiałów wtórnych. Potrafimy tańczyć taniec „Karakowiak”. Znamy piosenkę „Ochroń Ziemię”
Wykonujemy prace plastyczno-techniczne tj. kukiełki do zabawy w teatr oraz instrumenty perkusyjne z kubeczków i butelek plastykowych.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:
Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o kulturalnym zachowaniu się w miejscach publicznych i wobec siebie.
Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) oraz wyklaskiwanie rytmu.
Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., dodawanie i odejmowanie w trakcie różnych czynności i zabaw.
Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

Wiersz do nauki „Mali strażnicy przyrody”  J. Kasperkowiak

Dziś „ekologia” modne słowo,
Przyrodę wszyscy chcą mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
trzeba takiemu uwagę zwrócić.
Nie można przecież bezkarnie śmiecić!
To wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew,
bo piękny z nich płynie ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróży,
gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Choć ekolodzy jeszcze z nas mail,
uczyć będziemy tego wandali.
Matka Natura nas wynagrodzi,
jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.

 

Temat tygodnia: „Mali przyjaciele przyrody” (19.04 – 23.04.2021r.)

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień będziemy rozmawiać o poszanowaniu przyrody. Dzieci dowiedzą się jakie działania mogą podjąć ludzie w tym dzieci, aby chronić przyrodę, dlaczego należy segregować śmieci, jak można wykorzystać niektóre odpady.

W tym tygodniu przedszkolaki poznają głoskę f. Poszukają przedmiotów, których nazwy zaczynają się tą głoską. Będą dzielić wyrazy na sylaby, proste wyrazy na głoski, wyodrębniać pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach. Chętne dzieci będą odszukiwały w nich poznane litery. Będziemy odczytywać globalnie wyraz „fotel”

Dzieci będą dokładały i zabierały przedmioty tak, aby było ich 9, liczyły w zakresie 9, porównywały liczebności zbiorów. Ustawiały przedmioty po kolei, używając podczas liczenia liczebników porządkowych do 9.

Będziemy wykonywać doświadczenia z powietrzem i wodą.

Wspólnie będziemy słuchać piosenki „Ochroń ziemię”, dzieci będą uczestniczyły w zabawach ruchowych i muzycznych. Stworzymy prace plastyczno – techniczne pt. „Ziemia to wyspa zielona” i „Dbamy o ziemię”.

 

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu.
 • Udział w segregowaniu śmieci w domu.
 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.
 • Liczenie przedmiotów do 9 i dalej wg możliwości dziecka.
 • Dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców itp.
 • Zachęcanie do wspólnego dbania o planetę Ziemię.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek
 • Aktywny wypoczynek – spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

 

Piosenka do nauki „Ochroń ziemię”

I. Mieszkamy na wielkiej kuli.

Ta kula to nasza Ziemia.

Dorośli ciągle na tej  Ziemi

chcą wszystko zmieniać.

Wycinają drzewa,

śmiecą na leśnej łące,

czarny dym z kominów leci

i zasłania słońce.

 

Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.

Ty i ja – jest tu dzieci wiele.

Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas. (2x)

 

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci

zadbają o piękno Ziemi,

to wszystko skończy się szczęśliwie,

nic się nie zmieni.

W ogromnym kosmosie

Ziemia się nie zgubi,

gdy ją każdy mały człowiek

nauczy się lubić.

 

Ref.: Ochroń Ziemię…

 

JĘZYK ANGIELSKI

Język angielski

Załączniki:

How many

Temat tygodnia: Nadchodzi Wielkanoc (29.03 – 2.04.2021)

 PONIEDZIAŁEK

 WTOREK

ZAŁĄCZNIK:

Załącznik

Środa

Załączniki:

załącznik nr 1

Historyjka obrazkowa załącznik nr 3

Koszyczek do kolorowania załącznik nr 2

Czwartek

Piątek

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl