Ela

Podziękowanie

Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękuję za pomoc dzieciom w realizacji przez naszą grupę zadania  „Jestem fotografem przyrody” realizowanego w ramach projektu „Technikoludek”. Napłynęło do mnie wiele pięknych zdjęć środowiska przyrodniczego zrobionych przez dzieci. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola pod koniec miesiąca.

Wychowawczyni  Elżbieta Ciwis

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl