Czego się uczymy…

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

06.X 2020r ( wtorek) – Uroczystość wewnątrzgrupowa!!!

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.

Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Koncentrowanie uwagi na innych osobach.

Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.

Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.

Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby: park, las, itp.

Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Tematyka tygodnia 05 – 09 X 2020r.

JESIENIĄ W PARKU

Liście”

Słuchanie wiersza Marii Gerson-Dąbrowskiej połączone z ćwiczeniami ortofonicznymi.

Wietrzyk chodzi po ogródku, strąca złote liście,

Wietrzyk gra, a one tańczą, raźno, zamaszyście,

Szur, szur, szur, szur, szu, szu, szu!

Lecą, lecą liście z drzewa żółte i czerwone,

kręcą, kręcą się w powietrzu, w tę i w tamtą stronę.

Szur, szur, szur, szur, szu, szu, szu!

Wietrzyk chodzi po ogródku, do tańca je prosi,

Tańczcie! Tańczcie!” Słonko świeci, wiatr listki roznosi.

Szur, szur, szur, szur, szu, szu, szu!

To podlecą, to opadną, spłoszoną gromadą,

Aż bezsilne i omdlałe pokotem się kładą.

Kasztanki” – słuchanie piosenki

  1. Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie,

A w ogródku już kasztanki skaczą po ścieżynie.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

  1. Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci skoczył boczkiem,

Ten malutki, okrąglutki w trawie błyska oczkiem.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

  1. A ten piąty, a ten szósty, kasztanek łaciaty

Zamiast dzieciom do kieszonki – skoczył między kwiaty.

Nie chce z nami bawić się w kasztankową grę?

Nie chce z nami bawić się w kasztankową grę?

Propozycja wspólnej zabawy rodziców z dziećmi!!!

Jesień” – masażyk według Marty Bogdanowicz.

Drzewom we włosy dmucha wiatr, ( dzieci dmuchają we włosy partnerów.)

A deszczyk kropi: kap, kap, kap. (dzieci delikatnie oklepują plecy partnerów.)

Krople kapią równiuteńko,

szepcą cicho: „mój maleńki, ( dzieci głaszczą partnerów po włosach i ramionach.)

Śpij już, śpij, śpij, już śpij, już śpij…”.

Leci listek, leci przez świat, ( dzieci wodzą opuszkami palców po plecach partnerów.)

gdzieś tam na ziemię cicho spadł. (dzieci lekko naciskają plecy partnerów w jednym miejscu.)

Leci drugi, leci trzeci, ( dzieci uderzają plecy partnerów opuszkami palców dwa razy.)

biegną zbierać listki dzieci. (dzieci szybko stukają o plecy partnerów wszystkimi palcami.)

No, a potem wszystkie liście ( dzieci głaszczą partnerów po plecach.)

układają w piękne kiście.

Przedszkole nr 9

w Rybniku

ul. Henryka Wieniawskiego 9

44-200 Rybnik

Tel/fax (032) 422-24-05

e-mail: p9.rybnik@wp.pl